Ved hjelp av WebClient i ASP.NET 5

stemmer
5

Jeg jobber i VS15 beta og prøver å bruke WebClient. Mens System.Net er referert, og IntelliSense foreslår WebClient klassen er tilgjengelig på build får jeg følgende feilmelding:

Den type eller navnerom navnet 'WebClient' eksisterer ikke i namespace 'System.Net' (du mangler en forsamling referanse?) MyProj.ASP.NET Kjerne 5,0 HomeController.cs

Jeg gjør følgende forenklede kode:

var client = new System.Net.
var html = client.DownloadString(url);

Når jeg går til definisjonen av Web-klienten, viser det meg kilden. Ikke helt sikker på hva problemet er - er WebClient flyttet? Jeg sliter med å finne en løsning.

Takk!

Publisert på 16/11/2014 klokken 14:04
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
14

Ikke sikker på om WebClient, men du kan bruke System.Net.Http.HttpClienttil å lage web forespørsler også.

Legg disse referanser til project.json:

"frameworks": {
  "aspnet50": {
    "frameworkAssemblies": {
      "System.Net.Http": "4.0.0.0"
    }
  },
  "aspnetcore50": {
    "dependencies": {
      "System.Net.Http": "4.0.0-beta-*"
    }
  }
},

Og så her er hvordan å kalle det fra en MVC 6 handling metode:

using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNet.Mvc;

namespace WebApplication50.Controllers
{
  public class HomeController : Controller
  {
    public async Task<IActionResult> Index()
    {
      var httpClient = new HttpClient();
      httpClient.DefaultRequestHeaders.UserAgent.Add(new ProductInfoHeaderValue("MyClient", "1.0"));
      var result = await httpClient.GetStringAsync("http://www.microsoft.com");

      ...

      return View();
    }
  }
}
Svarte 16/11/2014 kl. 18:01
kilden bruker

stemmer
0

Du kan fortsatt bruke WebClienthvis du bare målrette fulle .NET Framework stedet for .NET Kjerne av i project.jsonendring:

 "frameworks": {
  "dnx451": { },
  "dnxcore50": { }
 },

til

 "frameworks": {
  "dnx451": { }
 },
Svarte 02/02/2016 kl. 23:40
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more