ASP.Net 5 koble til åpne database

stemmer
1

Jeg utforsker nye ASP.Net 5-funksjonalitet med VS 2015. Jeg liker tanken på min web-app som OS agnostiker, så jeg ønsker å holde fast ved hjelp av aspnetcore50 rammeverket. Siden jeg vil at min kode for å være bærbare til Linux slutt, jeg ønsker å bruke en åpen database som MySQL eller PostgreSQL. Det ser ikke ut som noen av nuget pakker (for eksempel Npgsql) er kompatible siden de alle er avhengige av System.Data og for coreclr, bare System.Data.Common er tilgjengelig.

Hvordan har Microsoft tenkt på å støtte linux hvis de eneste databasedrivere er tilgjengelig er for SQL Server? Skal jeg bare målrette aspnet50 rammeverk og tillit som til slutt åpne databasedrivere vil bli tilgjengelig som vil støtte aspnetcore50?

Publisert på 16/11/2014 klokken 23:42
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more