Krav Authentication ASP.NET vNext

stemmer
2

Når du legger til et krav til brukeren, ikke påstander informasjonen ikke blir registrert som en cookie på siden og informasjonen blir borte for alle andre forespørsler. Hvorfor skjer dette?

  public async Task<IActionResult> Login(LoginViewModel model, string returnUrl = null)
  {
    if (ModelState.IsValid)
    {
      try
      {
        var authReq = new AuthenticationViewModel() { password = model.Password, username = model.UserName };
        var userInfo = await _dataService.AuthenticateAsync(authReq);


        var claims = new List<Claim>();
        claims.Add(new Claim(username, userInfo.user.userName));
        claims.Add(new Claim(AddtionalData, userInfo.AddtionalData));

        var user = ClaimsPrincipal.Current;

        var identity = user.Identities.Where(x => x.AuthenticationType == Custom).FirstOrDefault();

        if (identity == null)
          identity = new ClaimsIdentity(claims.ToArray(), Custom);

        user.AddIdentity(identity);


        return RedirectToAction(Users, Index);
      }
      catch (Exception)
      {
        ModelState.AddModelError(, Invalid username or password.);
      }

    }

    // If we got this far, something failed, redisplay form
    return View(model);
  }
Publisert på 17/11/2014 klokken 15:16
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
2

Jeg fant problemet, jeg trengte å legge til følgende kode:

context.Response.SignIn(new ClaimsIdentity(new[] { new Claim("name", "bob") }, CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationType)); 

også, endret jeg AuthenticationType å være CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationType.

Vennligst se link med Sample

Svarte 18/11/2014 kl. 11:29
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more