Visual Studio 2015 Preview / ASP.NET 5 Kjerne Work: Skriv eller Navnerom Dictionary <,> finnes ikke

stemmer
3

Jeg lastet ned Visual Studio 2015 Preview fra Microsofts nettsted (versjon 14.0.22310.1 DP), klikket File -> New Project -> ASP.NET fem Console Application, genererer standardmal. Alt bygger så langt.

I det tilsatt linjen ( var dictionary = new System.Collections.Generic.Dictionary<string, string>();) resulterer i inngangs metode som er oppført nedenfor.

public void Main(string[] args)
{
  var dictionary = new System.Collections.Generic.Dictionary<string, string>();
  Console.WriteLine(Hello World);
  Console.ReadLine();
}

Men på bygge, er kompilatoren forteller meg at Generic ordbok implementering ikke er tilstede i Core rammeverk. Feilmeldingen er under:

Feil CS0234 Den type eller navnerom navnet 'Ordbok' ikke finnes i namespace 'System.Collections.Generic' (du mangler en forsamling referanse?) ProjectName.ASP.NET Kjerne 5,0 Program.cs 9

project.json file:

{
  version: 1.0.0-*,
  dependencies: {
  },
  commands: { 
    run : run
  },
  frameworks : {
    aspnet50 : { },
    aspnetcore50 : { 
      dependencies: {
        System.Console: 4.0.0-beta-22231
      }
    }
  }
}

Under prosjektegenskaper -> fanen søknad. Target KRE versjon er standard: KRE-CLR-x86.1.1.0-beta 1.

Dessverre standard Google og Stackoverflow søk ikke gir svaret. Noen ideer?

Publisert på 22/11/2014 klokken 13:27
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
1

Kanskje dette er nå i en ny montering, System.Collections.dllog ikke lenger i mscorlib.dll? Som feilteksten spør, er du mangler en forsamling referanse fra prosjektfilen?

Svarte 22/11/2014 kl. 13:38
kilden bruker

stemmer
4

Legg system.collections til dine kjerneavhengigheter, eller fjern kjernen rammeverk.

  "frameworks" : {
    "aspnet50" : { },
    "aspnetcore50" : { 
      "dependencies": {
        "System.Collections": "",
        "System.Console": "4.0.0-beta-22231"
      }
    }
  }
Svarte 23/11/2014 kl. 14:17
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more