asp.net vnext Camelcase JSON serialisering

stemmer
7

Noen vet å sette Camelcase JSON serialisering for asp.net vnext? I Startup.cshar jeg to funksjoner.

public void ConfigureServices(IServiceCollection services) {}
public void Configure(IApplicationBuilder app) {}

Hvordan setter jeg JSON.net å bruke Camelcase? I tidligere ASP.NET versjoner hadde jeg et GlobalConfigurationobjekt som jeg kunne endre som dette

var config = GlobalConfiguration.Configuration;

// Replace the default JsonFormatter with our custom one
var index = config.Formatters.IndexOf(config.Formatters.JsonFormatter);
config.Formatters[index] = new JsonCamelCaseFormatter();

---OPPDATER

Takket Kiran. Her er den oppdaterte løsning som fungerer med den gjeldende versjonen av asp.net.

services.AddMvc().Configure<MvcOptions>(options =>
{
 int position = options.OutputFormatters.FindIndex(f =>
            f.Instance is JsonOutputFormatter);

 var settings = new JsonSerializerSettings()
 {
     ContractResolver = new CamelCasePropertyNamesContractResolver()
 };
 var formatter = new JsonOutputFormatter();
 formatter.SerializerSettings = settings;

 options.OutputFormatters.Insert(position, formatter);
});
Publisert på 23/11/2014 klokken 20:44
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more