IIDentity inneholder ikke en definisjon for 'GetUserId'

stemmer
5

Jeg prøver å bruke VS2015 MVC-kontrolleren og spesielt GetUserID på User.Identity

Jeg har sett en rekke tilsvarende spørsmål knyttet til dette som staten til å legge referanse til Microsoft.AspNet.Identity, men som du kan se at er referert.

Jeg antar jeg mangler en pakke eller noe jeg bare ikke kan finne ut av det

using Microsoft.AspNet.Identity;
using Microsoft.AspNet.Mvc;
using Web_Test.Models; 

namespace Web_Test.Controllers
{
  public class TestController : Controller
  {
  public TestController(UserManager<ApplicationUser> userManager, SignInManager<ApplicationUser> signInManager)
  {
    UserManager = userManager;
    SignInManager = signInManager;
  }
  public UserManager<ApplicationUser> UserManager { get; private set; }
  public SignInManager<ApplicationUser> SignInManager { get; private set; }

  public IActionResult Index()
  {
    //GetUserId() underlined in Red in VS2015
    //IIDentity does not contain a definition for 'GetUserId'
    string currentUserId = User.Identity.GetUserId();
    return View();
  }
}
}
Publisert på 09/12/2014 klokken 21:18
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
10

Prøv å legge til using System.Security.Principal;, siden forlengelsen metoden er en del av dette navnerommet. Se koden her .

Svarte 10/12/2014 kl. 01:30
kilden bruker

stemmer
8

Legge følgende fungert for meg. Jeg trengte også å legge til nuget pakken Microsoft ASP.NET Identity Kjerne nevnt av @Badri.

using Microsoft.AspNet.Identity; // NuGet: Microsoft ASP.NET Identity Core.
Svarte 29/03/2017 kl. 10:39
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more