ASP.Net vNext App_Data mappe

stemmer
7

Lignende spørsmål til den som finnes her: ASP.NET MVC - Finn Absolutt sti til App_Data mappe fra Controller .

Er App_Datamappe borte? Server.MapPathsynes å være borte også.

Jeg prøvde å oppnå de samme resultatene med Url.Content, men det ser ikke ut til å virke.

Publisert på 10/12/2014 klokken 09:02
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
8

Vi har App_Datai vNext .

Dette bør fortsatt arbeid

string path = AppDomain.CurrentDomain.GetData("DataDirectory").ToString();

Som for Server.MapPathekvivalenter kan du bruke AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectoryog bygge din sti derfra.

Du kan også bruke IApplicationEnvironmenttjenesten

private readonly IApplicationEnvironment _appEnvironment;

public HomeController(IApplicationEnvironment appEnvironment)
{
  _appEnvironment = appEnvironment;
}

public IActionResult Index()
{
  var rootPath = _appEnvironment.ApplicationBasePath;
  return View();
}

IHostingEnvironmenter den moralske tilsvarer IApplicationEnvironmentfor web-applikasjoner . For PhysicalFileSystem , IHostingEnvironmentfaller tilbake til IApplicationEnvironment.

private readonly IHostingEnvironment _hostingEnvironment;

public HomeController(IHostingEnvironment hostingEnvironment)
{
  _hostingEnvironment = hostingEnvironment;
}

public IActionResult Index()
{
  var rootPath = _hostingEnvironment.MapPath("APP_DATA");
  return View();
}
Svarte 10/12/2014 kl. 10:29
kilden bruker

stemmer
4

MapPath eksisterer i IHostingEnvironment

private readonly IHostingEnvironment _env;
public HomeController(IHostingEnvironment env)
{
  _env = env;
}

public IActionResult Index()
{
  var dataFolderPath = _env.MapPath("APP_DATA");
  return View();
}
Svarte 01/08/2015 kl. 10:56
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more