Endring av rå html utgang fra MVC 6

stemmer
2

Programtillegg som webmarkupmin modifisere HTTP-responsen kroppen fra HTTPContext hjelp av en HTTP-modul som dette:

protected override void ProcessContent(HttpContext context)
  {
    HttpRequest request = context.Request;
    HttpResponse response = context.Response;
    Encoding encoding = response.ContentEncoding;
    string contentType = response.ContentType;

    if (request.HttpMethod == GET && response.StatusCode == 200
      && contentType == ContentType.Html
      && context.CurrentHandler != null)
    {
      var htmlMinifier = WebMarkupMinContext.Current.Markup.CreateHtmlMinifierInstance();
      response.Filter = new HtmlMinificationFilterStream(response.Filter, htmlMinifier,
        request.RawUrl, encoding);

      if (WebMarkupMinContext.Current.IsCopyrightHttpHeadersEnabled())
      {
        CopyrightHelper.AddHtmlMinificationPoweredByHttpHeader(response);
      }
    }
  }

Hvordan vil du endre rå HTTP respons kroppen etter ønske med den nye HTTP Pipeline i ASP.NET fem?

Publisert på 12/12/2014 klokken 19:54
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
4

Jeg tror at følgende eksempel vil hjelpe deg på det. Jeg tror i ASP.net 5 må vi følge OWIN stil rørledningen.

Her er noen eksempelkode fra Startup.cs

 app.Use(async (context, next) =>
  {
    // Wrap and buffer response body.
    // Expect built in support for this at some point. The current code is prerelease
    var buffer = new MemoryStream();
    var stream = context.Response.Body;
    context.Response.Body = buffer;

    await next();

    if (context.Response.StatusCode == 200 && 
      context.Response.ContentType.Equals("application/html", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
    {
      buffer.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
      var reader = new StreamReader(buffer);
      string responseBody = await reader.ReadToEndAsync();          
      MemoryStream msNew = new MemoryStream();
      using (StreamWriter wr = new StreamWriter(msNew))
      {
         wr.WriteLine("This is my new content");
         wr.Flush();
         msNew.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
         await msNew.CopyToAsync(stream);
      }
    }
  });


  // Add MVC to the request pipeline.
  app.UseMvc(routes =>
  {
     routes.MapRoute(
     name: "default",
     template: "{controller}/{action}/{id?}",
     defaults: new { controller = "Home", action = "Index" });          
  });
Svarte 12/12/2014 kl. 21:50
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more