asp.net vnext. MVC 6. Gjennomføre enkle egen autorisasjon

stemmer
3

Jeg skriver enkel REST tjeneste for skjev vNext og nye MVC. Jeg ønsker å forstå hvordan å lage en enkel OWIN autorisasjon med tilpassede logikk. Tenk deg for eksempel at en tjeneste har bare en enkel liste i minnet av symboler, og jeg ønsker å sjekke at en forespørsel inneholder tegn som finnes i denne listen.

Hvis jeg forsto riktig, jeg trenger bare å overstyre AuthorizeAttribute klasse, men jeg kan ikke finne ut hvordan du gjør dette på riktig måte.

public class CustomAuthorize : AuthorizeAttribute
{
  public override Task OnAuthorizationAsync(AuthorizationContext context)
  {
    return base.OnAuthorizationAsync(context);
  }
}

Hvis jeg misforstått dette, kan du vennligst forklare hva klassene jeg trenger å bruke og kan jeg gjøre det.

Publisert på 14/12/2014 klokken 09:05
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
4

Du kan bruke :

public class AuthorizeClass: ActionFilterAttribute
  {
    public override async Task OnActionExecutionAsync(ActionExecutingContext context, ActionExecutionDelegate next)
    {
      if (context.HttpContext.Session["token"] == null || context.HttpContext.Session["user"] == null)
      {
        context.HttpContext.Response.Redirect("/login");
      }
      await next();
    }

  }
Svarte 05/01/2015 kl. 07:09
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more