vNext kan ikke se navne i refererte pakke

stemmer
-1

Program.cs

using System;
using RazorEngine;

namespace ConsoleApp1
{
  public class Program
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      string template = Hello @Model.Name! Welcome to Razor!;
      string result = Razor.Parse(template, new { Name = World });
      Console.WriteLine(result);
      Console.WriteLine(Press enter to exit.);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

project.json

{
 version: 1.0.0-*,
 dependencies: {
  RazorEngine: 3.4.2
 },
 commands: {
  run: run
 },
 frameworks: {
  aspnet50: {},
  aspnetcore50: {
   dependencies: {
    System.Console: 4.0.0-beta-*
   }
  }
 }
}

Når jeg kjører kpm build, får jeg denne produksjonen (inkludert bare relevant info)

Building RazerEngineTester for Asp.Net,Version=v5.0
Using Project dependency RazerEngineTester 1.0.0
Source: /Users/mason/Desktop/Dot Net Solutions/RazerEngineTester/project.json

Using Package dependency RazorEngine 3.4.2
Source: /Users/mason/.kpm/packages/RazorEngine/3.4.2
File: lib/net45/RazorEngine.dll

Building RazerEngineTester for Asp.NetCore,Version=v5.0
Using Project dependency RazerEngineTester 1.0.0
Source: /Users/mason/Desktop/Dot Net Solutions/RazerEngineTester/project.json

Using Package dependency RazorEngine 3.4.2
Source: /Users/mason/.kpm/packages/RazorEngine/3.4.2

Program.cs(2,7): error CS0246: The type or namespace name 'RazorEngine' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)

Hvorfor får jeg denne samlingen feilen selv om det trekker ned RazorEngine nuget pakke riktig, og i henhold til kildekoden , det RazorEnginefinnes navne?

Publisert på 17/12/2014 klokken 22:52
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
0

Jeg la merke til at selv om jeg fikk det kompilering feil, hvis jeg kjørte k runså det ville kjøre skikkelig. Så da jeg innså at aspnetcore50rammen var ikke å bygge, men jeg gjorde egentlig ikke bryr seg om at man anyways, og at aspnet50rammeverket utarbeidet helt fint. Så jeg endret min project.json fil for å fjerne dette rammeverket, og det fungerte.

{
 "version": "1.0.0-*",
 "dependencies": {
  "RazorEngine": "3.4.2"
 },
 "commands": {
  "run": "run"
 },
 "frameworks": {
  "aspnet50": {}
 }
}
Svarte 17/12/2014 kl. 23:38
kilden bruker

stemmer
2

hvis du ser på nøye til Razor.Parse metoden, vil det si følgende ting.

Den er tilgjengelig for asp.net 5.0, men ikke for kjernen.

skriv bildebeskrivelse her

Nå hvis du fjerner rammen fra project.json så vil det fungere.

  {
  "version": "1.0.0-*",
  "dependencies": {
    "RazorEngine": "3.4.2"
  },
  "commands": { 
    "run" : "run"
  },
  "frameworks" : {
    "aspnet50" : { }    
  }
}
Svarte 17/12/2014 kl. 23:39
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more