Hvordan gjøre fjerne noen httpresponse overskrifter på hvert svar som Server og ETag?

stemmer
1

Bruke IIS 8 vi kan fjerne ETag heading av conf , men hvordan du gjør det hvis vi bruker Kestrel eller en annen server gjennomføring?

med ASP.Net, 4 jeg brukte PreSendRequestHeaders ved Global.asax:

  protected void Application_PreSendRequestHeaders(object sender, EventArgs e)
  {
    if (HttpContext.Current != null)
    {
      HttpContext.Current.Response.Headers.Remove(Server);
      HttpContext.Current.Response.Headers.Remove(ETag);
    }
  }

[Oppdater]

Jeg prøvde å bruke OnSendHeaders av IHttpResponseFeature men det fungerer ikke i det hele tatt tilfelle, especialy med statisk filer mellomvare

Publisert på 24/12/2014 klokken 11:41
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

Det jeg gjorde er en mellomvare for å overstyre httpcontext

public class RemoveResponseHeadersMiddleware
{
  readonly IEnumerable<string> _headersToRemove;
  readonly RequestDelegate _next;
  readonly ILoggerFactory _loggerFactory;
  /// <summary>
  /// Create an instance of <see cref="RemoveResponseHeadersMiddleware"/>
  /// </summary>
  /// <param name="next">the next <see cref="RequestDelegate"/> to call in the pipeline</param>
  /// <param name="optionsAccessor">the accessor to <see cref="CommaSeparatedListOptions"/> where headers to remove are configured</param>
  /// <param name="loggerFactory">the logger factory to create logger</param>
  public RemoveResponseHeadersMiddleware(RequestDelegate next, IOptions<CommaSeparatedListOptions> optionsAccessor, ILoggerFactory loggerFactory)
  {
    if (next == null)
      throw new ArgumentNullException("next");
    if (optionsAccessor == null || optionsAccessor.Options == null || optionsAccessor.Options.List == null)
      throw new ArgumentNullException("optionsAccessor");
    if (loggerFactory == null)
      throw new ArgumentNullException("loggerFactory");

    _next = next;
    _headersToRemove = optionsAccessor.Options.List;
    _loggerFactory = loggerFactory;
  }

  public async Task Invoke(HttpContext context)
  {
    await _next.Invoke(new RemoveHeaderHttpContext(context, _headersToRemove, _loggerFactory));      
  }
}

i påkalle metode I skape en httpcontext arkitekt med overstyring av httpresponse

public class RemoveHeaderHttpContext : HttpContext
{
  readonly HttpContext _parent;
  readonly HttpResponse _response;
  /// <summary>
  /// Create instance of <see cref="RemoveHeaderHttpContext"/>
  /// </summary>
  /// <param name="parent">the <see cref="HttpContext"/> to decorate/></param>
  /// <param name="headersToRemove">a list of unwanted header</param>
  /// <param name="loggerFactory">the logger factory to create logger</param>
  public RemoveHeaderHttpContext(HttpContext parent, IEnumerable<string> headersToRemove, ILoggerFactory loggerFactory)
  {
    if (parent == null)
      throw new ArgumentNullException("parent");
    if (headersToRemove == null)
      throw new ArgumentNullException("headersToRemove");
    if (loggerFactory == null)
      throw new ArgumentNullException("loggerFactory");

    _parent = parent;
    _response = new RemoveHeaderHttpResponse(this, parent.Response, headersToRemove, loggerFactory);
  }

  public override HttpResponse Response
  {
    get
    {
      return _response;
    }
  }

Dette httpresponse er en dekoratør av httpresponse heks overstyre overskrifter samling

public class RemoveHeaderHttpResponse : HttpResponse
{
  readonly HttpResponse _parent;
  readonly HttpContext _context;
  readonly IHeaderDictionary _headers;
  /// <summary>
  /// Create instance of <see cref="RemoveHeaderHttpResponse"/>
  /// </summary>
  /// <param name="context">the <see cref="HttpContext"/> associated to the HTTP respone</param>
  /// <param name="parent">the <see cref="HttpResponse"/> to decorate</param>
  /// <param name="headersToRemove">a list of unwanted header</param>
  /// <param name="loggerFactory">the logger factory to create logger</param>
  public RemoveHeaderHttpResponse(HttpContext context, HttpResponse parent, IEnumerable<string> headersToRemove, ILoggerFactory loggerFactory)
  {
    if (parent == null)
      throw new ArgumentNullException("parent");
    if (headersToRemove == null)
      throw new ArgumentNullException("headersToRemove");
    if (loggerFactory == null)
      throw new ArgumentNullException("loggerFactory");

    _parent = parent;
    _context = context;
    _headers = new RemoveHeaderHeaderDictionary(parent.Headers, headersToRemove, loggerFactory);
  }

  public override IHeaderDictionary Headers
  {
    get
    {
      return _headers;
    }
  }

og denne header ordbok filterhodene lagt ved annen mellomvare i rørledningen

public class RemoveHeaderHeaderDictionary : IHeaderDictionary
{
  readonly IHeaderDictionary _parent;
  readonly IEnumerable<string> _headersToRemove;
  /// <summary>
  /// Logger
  /// </summary>
  public ILogger Logger { get; private set; }
  /// <summary>
  /// Create an instance of <see cref="RemoveHeaderHeaderDictionary"/>
  /// </summary>
  /// <param name="parent">the <see cref="IHeaderDictionary"/> to decorate</param>
  /// <param name="headersToRemove">a list of unwanted header</param>
  /// <param name="loggerFactory">the logger factory to create logger</param>
  public RemoveHeaderHeaderDictionary(IHeaderDictionary parent, IEnumerable<string> headersToRemove, ILoggerFactory loggerFactory)
  {
    if (parent == null)
      throw new ArgumentNullException("parent");
    if (headersToRemove == null)
      throw new ArgumentNullException("headersToRemove");
    if (loggerFactory == null)
      throw new ArgumentNullException("loggerFactory");

    Logger = loggerFactory.Create<RemoveHeaderHeaderDictionary>();
    _parent = parent;
    _headersToRemove = headersToRemove;
    foreach (var header in headersToRemove)
      parent.Remove(header);
  }

  bool IsAllowedHeader(string header)
  {
    var allowed = !_headersToRemove.Any(h => h == header);
    Logger.WriteInformation(string.Format("{0} is {1}", header, allowed ? "allowed" : "not allowed"));
    return allowed;
  }

  public string this[string key]
  {
    get
    {
      return _parent[key];
    }

    set
    {
      if (IsAllowedHeader(key))
        _parent[key] = value;
    }
  }

men kanskje det er en mutch enklere måte?

Du kan finne hele koden på github, prosjekt ChatLe.HttpUtility

Svarte 24/12/2014 kl. 11:55
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more