Ute av stand til å starte en nettside ved hjelp KestrelHttpServer (Feil: Objektet referanse ikke er satt til en instans av et objekt)

stemmer
2

Jeg har installert mono 3.10.0 fra kilde i min Linux VM (CentOS 7)

Jeg har installert KVM via linken i ASP.NEThjemmet påGithub

curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/aspnet/Home/master/kvminstall.sh | sh && source ~/.kre/kvm/kvm.sh 

og kpm restorearbeider filen og gjenopprette alle pakkene

men jeg er ikke i stand til å kjøre k kestreli HelloMvcprøver fra Asp.Net Hjem Github
jeg gir feil

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object
 at Microsoft.AspNet.Server.Kestrel.Networking.Libuv.loop_size () [0x00000] in <filename unknown>:0 
 at Microsoft.AspNet.Server.Kestrel.Networking.UvLoopHandle.Init (Microsoft.AspNet.Server.Kestrel.Networking.Libuv uv) [0x00000] in <filename unknown>:0 
 at Microsoft.AspNet.Server.Kestrel.KestrelThread.ThreadStart (System.Object parameter) [0x00000] in <filename unknown>:0 

Jeg har også forsøkt å isntall libuvfra kilden fortsatt uten hell

Redigere

Trinn fulgt libuv installere :

wget http://dist.libuv.org/dist/v1.0.0-rc1/libuv-v1.0.0-rc2.tar.gz
tar -xvf libuv-v1.0.0-rc2.tar.gz
cd libuv-v1.0.0-rc2/
./gyp_uv.py -f make -Duv_library=shared_library
make -C out
sudo cp out/Debug/lib.target/libuv.so /usr/lib/libuv.so.1.0.0-rc2
sudo ln -s libuv.so.1.0.0-rc2 /usr/lib/libuv.so.1

Unntak etter installere Libuvpå nytt

System.ArgumentException: An element with the same key already exists in the dictionary.
 at System.Collections.Generic.Dictionary`2[TKey,TValue].Add (System.Collections.Generic.TKey key, System.Collections.Generic.TValue value) [0x00000] in <filename unknown>:0 
 at System.Linq.Enumerable.ToDictionary[DictionaryEntry,String,String] (IEnumerable`1 source, System.Func`2 keySelector, System.Func`2 elementSelector, IEqualityComparer`1 comparer) [0x00000] in <filename unknown>:0 
 at Microsoft.Framework.ConfigurationModel.EnvironmentVariablesConfigurationSource.Load (IDictionary envVariables) [0x00000] in <filename unknown>:0 
 at Microsoft.Framework.ConfigurationModel.EnvironmentVariablesConfigurationSource.Load () [0x00000] in <filename unknown>:0 
 at Microsoft.Framework.ConfigurationModel.Configuration.Add (IConfigurationSource configurationSource) [0x00000] in <filename unknown>:0 
 at Microsoft.Framework.ConfigurationModel.ConfigurationExtensions.AddEnvironmentVariables (IConfigurationSourceContainer configuration) [0x00000] in <filename unknown>:0 
 at Microsoft.AspNet.Hosting.Program.Main (System.String[] args) [0x00000] in <filename unknown>:0 
 at (wrapper managed-to-native) System.Reflection.MonoMethod:InternalInvoke (System.Reflection.MonoMethod,object,object[],System.Exception&)
 at System.Reflection.MonoMethod.Invoke (System.Object obj, BindingFlags invokeAttr, System.Reflection.Binder binder, System.Object[] parameters, System.Globalization.CultureInfo culture) [0x00000] in <filename unknown>:0 
Publisert på 26/12/2014 klokken 06:15
kilden bruker
På andre språk...                            


3 svar

stemmer
2

Ta en titt på http://carolynvanslyck.com/blog/2014/09/dotnet-vnext-impressions/ avsnittet om Kestrel.

wget http://dist.libuv.org/dist/v1.0.0-rc2/libuv-v1.0.0-rc2.tar.gz
tar -xvf libuv-v1.0.0-rc2.tar.gz
cd libuv-v1.0.0-rc2/
./gyp_uv.py -f make -Duv_library=shared_library
make -C out
sudo cp out/Debug/lib.target/libuv.so /usr/lib/libuv.so.1.0.0-rc2
sudo ln -s libuv.so.1.0.0-rc2 /usr/lib/libuv.so.1

Dette fungerte for meg

Svarte 27/12/2014 kl. 19:07
kilden bruker

stemmer
2

Ta en titt på http://olivierlefebvre.tumblr.com/post/101523386694/asp-vnext-alpa4-on-ubuntu

Jeg fikset sånn.

Trinn brukt

git clone https://github.com/joyent/libuv.git
cd libuv
sh autogen.sh
./configure
make
make check
sudo make install

Slutt ved å tilsette en symlenke til lib

ln /usr/local/lib/libuv.so -sf ~/.kpm/packages/Microsoft.AspNet.Server.Kestrel/1.0.0-alpha4/native/darwin/universal/libuv.dylib 
Svarte 28/12/2014 kl. 21:43
kilden bruker

stemmer
1

Du fikk et unntak fordi du har to variabler med samme navn, men i ulik størrelse. Dumpe alle miljøvariabler før start:

printenv > env.dump

finne dupliserte variabler og før start usatt en av dem (lagre den opprinnelige verdien før for å gjenopprette den etter)

Her er script init.d med eksempel

Bare lagre og usatt variabel:

TMP_SAVE_runlevel_VAR=$runlevel
unset runlevel

Og gjenopprette det:

export runlevel=$TMP_SAVE_runlevel_VAR
Svarte 12/06/2015 kl. 21:06
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more