Apollo ActiveMQ AMQP NullPointerException

stemmer
0

Får følgende unntak mens du prøver å legge inn en Java-objekt. Noen tips er verdsatt.

> 2015-12-26 23:06:32,876 | WARN | stackref=151df5b0a0f
> java.lang.NullPointerException  at
> org.apache.activemq.apollo.broker.QueueEntry$Swapped.swapped_in(QueueEntry.scala:809)
>  at
> org.apache.activemq.apollo.broker.QueueEntry$Swapped$$anonfun$swap_in$1$$anonfun$apply$2.apply$mcV$sp(QueueEntry.scala:764)
>  at
> org.apache.activemq.apollo.util.DeferringDispatched$$anon$1.run(Dispatched.scala:38)
>  at
> org.apache.activemq.apollo.util.DeferringDispatched$$anonfun$dispatch_queue_task_source$1$$anonfun$apply$mcV$sp$1.apply(Dispatched.scala:45)
>  at
> org.apache.activemq.apollo.util.DeferringDispatched$$anonfun$dispatch_queue_task_source$1$$anonfun$apply$mcV$sp$1.apply(Dispatched.scala:45)
>  at scala.collection.immutable.List.foreach(List.scala:309) at
> scala.collection.generic.TraversableForwarder$class.foreach(TraversableForwarder.scala:32)
>  at scala.collection.mutable.ListBuffer.foreach(ListBuffer.scala:45)
>  at
> org.apache.activemq.apollo.util.DeferringDispatched$$anonfun$dispatch_queue_task_source$1.apply$mcV$sp(Dispatched.scala:45)
>  at
> org.fusesource.hawtdispatch.package$$anon$4.run(hawtdispatch.scala:357)
>  at
> org.fusesource.hawtdispatch.internal.HawtCustomDispatchSource$1.run(HawtCustomDispatchSource.java:127)
>  at
> org.fusesource.hawtdispatch.internal.SerialDispatchQueue.run(SerialDispatchQueue.java:100)
>  at
> org.fusesource.hawtdispatch.internal.pool.SimpleThread.run(SimpleThread.java:77)
Publisert på 26/12/2015 klokken 18:04
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

Det har vært liten eller ingen utvikling på ActiveMQ Apollo på en stund, og tviler på at det vil være noen som kommer. Du bør bruke ActiveMQ 5 eller prøve ut ActiveMQ Artemis for å se om det oppfyller dine behov.

Svarte 27/12/2015 kl. 21:21
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more