Silence Android-telefon i Java

stemmer
5

Hvordan kan jeg slå av Android-telefon i java? En kodeeksempel er veldig nyttig.

Publisert på 17/09/2010 klokken 18:17
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
20

Du kan bruke AudioManagerklassen.

I denne klassen er du på utkikk etter setRingerMode()funksjon.

AudioManager audiomanage = (AudioManager)getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE);
audiomanage.setRingerMode(AudioManager.RINGER_MODE_SILENT);

Verdiene du kan passere inn i funksjonen er:

Ringesignalet modus, en av RINGER_MODE_NORMAL, RINGER_MODE_SILENTeller RINGER_MODE_VIBRATE.

Du må legge dette inn i manifestfilen:

android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS
Svarte 17/09/2010 kl. 18:24
kilden bruker

stemmer
3

Bruk AudioManagerklassens metoder for å dempe lyden.

For eksempel, for å slå av ringeren bruken manager.setRingerMode(AudioManager.RINGER_MODE_SILENT)

Du kan få en forekomst av AudioManagerved å ringeContext.getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE)


http://developer.android.com/reference/android/media/AudioManager.html#setRingerMode(int)

Svarte 17/09/2010 kl. 18:28
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more