Kjede med LUIS hensikter

stemmer
4

Så de har denne fint eksempel inne i EchoBot prøve å demonstrere kjeder

 public static readonly IDialog<string> dialog = Chain.PostToChain()
    .Select(msg => msg.Text)
    .Switch(
      new Case<string, IDialog<string>>(text =>
        {
          var regex = new Regex(^reset);
          return regex.Match(text).Success;
        }, (context, txt) =>
        {
          return Chain.From(() => new PromptDialog.PromptConfirm(Are you sure you want to reset the count?,
          Didn't get that!, 3)).ContinueWith<bool, string>(async (ctx, res) =>
          {
            string reply;
            if (await res)
            {
              ctx.UserData.SetValue(count, 0);
              reply = Reset count.;
            }
            else
            {
              reply = Did not reset count.;
            }
            return Chain.Return(reply);
          });
        }),
      new RegexCase<IDialog<string>>(new Regex(^help, RegexOptions.IgnoreCase), (context, txt) =>
        {
          return Chain.Return(I am a simple echo dialog with a counter! Reset my counter by typing \reset\!);
        }),
      new DefaultCase<string, IDialog<string>>((context, txt) =>
        {
          int count;
          context.UserData.TryGetValue(count, out count);
          context.UserData.SetValue(count, ++count);
          string reply = string.Format({0}: You said {1}, count, txt);
          return Chain.Return(reply);
        }))
    .Unwrap()
    .PostToUser();
}

Men i stedet for å bruke en REGEX å bestemme min samtale banen jeg vil mye heller bruke en LUIS Intent. Jeg bruker denne fine kodebit å trekke ut LUIS Intent.

public static async Task<LUISQuery> ParseUserInput(string strInput)
  {
    string strRet = string.Empty;
    string strEscaped = Uri.EscapeDataString(strInput);

    using (var client = new HttpClient())
    {
      string uri = Constants.Keys.LUISQueryUrl + strEscaped;
      HttpResponseMessage msg = await client.GetAsync(uri);

      if (msg.IsSuccessStatusCode)
      {
        var jsonResponse = await msg.Content.ReadAsStringAsync();
        var _Data = JsonConvert.DeserializeObject<LUISQuery>(jsonResponse);
        return _Data;
      }
    }
    return null;
  }

Nå dessverre fordi dette er async det ikke spiller godt med LINQ spørringen til å kjøre saken uttalelse. Kan noen gi meg noen kode som vil tillate meg å ha en sak uttalelse inni min kjede basert på LUIS hensikter?

Publisert på 22/06/2016 klokken 15:22
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

Omg er rett i hans kommentar.

Husk at IDialogs har en type, mening, IDialog kan returnere et objekt av en type spesifisert av deg selv:

public class TodoItemDialog : IDialog<TodoItem>
{
  // Somewhere, you'll call this to end the dialog
  public async Task FinishAsync(IDialogContext context, IMessageActivity activity)
  {
   var todoItem = _itemRepository.GetItemByTitle(activity.Text);
   context.Done(todoItem);
  }
}

kallet til context.Done () returnerer objekt som din Dialog var ment å gå tilbake. Whever du leser en klasse erklæring for alle typer IDialog

public class TodoItemDialog : LuisDialog<TodoItem>

Det hjelper å lese det som:

"TodoItemDialog er et Dialog klasse som returnerer en TodoItem når den er ferdig"

I stedet for kjeding, kan du bruke context.Forward () som i utgangspunktet videresender samme messageActivity til en annen dialog klasse ..

Forskjellen mellom context.Forward () og context.Call () er essencially at context.Forward () gjør det mulig å videresende en messageActivity som umiddelbart håndtert av dialogen kalles, mens context.Call () bare starter en ny dialog, uten overlevere noe.

Fra "Root" dialog, hvis du trenger å bruke LUIS å bestemme en hensikt og returnere et spesifikt objekt, kan du bare videresende den messageActivity til den ved hjelp av Forward og deretter håndtering resultatet i den angitte tilbakeringing:

await context.Forward(new TodoItemDialog(), AfterTodoItemDialogAsync, messageActivity, CancellationToken.None);

private async Task AfterTodoItemDialogAsync(IDialogContext context, IAwaitable<TodoItem> result)
{
  var receivedTodoItem = await result;

  // Continue conversation
}

Og til slutt, kan din LuisDialog klassen ser omtrent slik ut:

[Serializable, LuisModel("[ModelID]", "[SubscriptionKey]")]
public class TodoItemDialog : LuisDialog<TodoItem>
{
  [LuisIntent("GetTodoItem")]
  public async Task GetTodoItem(IDialogContext context, LuisResult result)
  {
    await context.PostAsync("Working on it, give me a moment...");
    result.TryFindEntity("TodoItemText", out EntityRecommendation entity);
    if(entity.Score > 0.9)
    {
      var todoItem = _todoItemRepository.GetByText(entity.Entity);
      context.Done(todoItem);
    }
  }
}

(For enkelhets skyld har jeg ikke noe annet uttalelser i eksempelet, som er noe du selvsagt må legge til)

Svarte 30/04/2017 kl. 07:24
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more