Ring LUIS utenfor MessageController og etter autentisering

stemmer
1

Arbeid på en Bot som godkjenner bruk ADAL (AuthBot) og deretter etter Auth tar brukeren inngang og sender til LUIS for å samle hensikter / enheter. Jeg bruker det som kom tilbake for å bygge en URI som jeg sender til Sharepoint Online REST API. Hvis brukerundersøkelser er gyldig, returnerer Sharepoint JSON at jeg analysere og gå tilbake til brukeren.

Problemet er å få brukerundersøkelser til min LUIS klassen etter godkjenning. Jeg kaller AuthBot ActionDialog fra min MessageController.

    if (message.Type == Message)
    {
      return await Conversation.SendAsync(message, () => new ActionDialog());
    }      

Innenfor ActionDialog, jeg er ikke sikker på hvordan å flytte flytte melding til LUIS Class

  public async Task MessageReceivedAsync(IDialogContext context, IAwaitable<Message> item)
  {
    var message = await item;
    if (message.Text == logon)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(await context.GetAccessToken(ConfigurationManager.AppSettings[ActiveDirectory.ResourceId])))
      {
        await context.Forward(new AzureAuthDialog(ConfigurationManager.AppSettings[ActiveDirectory.ResourceId]), this.ResumeAfterAuth, message, CancellationToken.None);
      }
      else
      {
        context.Wait(MessageReceivedAsync);
      }
    }
    else if (string.IsNullOrEmpty(await context.GetAccessToken(ConfigurationManager.AppSettings[ActiveDirectory.ResourceId])))
    {
      await context.Forward(new AzureAuthDialog(ConfigurationManager.AppSettings[ActiveDirectory.ResourceId]), this.ResumeAfterAuth, message, CancellationToken.None);
    }
    else
    {
      //this is where I want to send the next user input from bot to LUIS class.        
    }
  }  

Den LUIS Class er standard, og ser slik ut:

//Define the LuisModel that will be used. The LuisModel JSON file can be found at ~/json/letseat.json
[LuisModel(ModelID, ModelSecret)]
[Serializable]
public class LuisDialog : LuisDialog<object>

Noen ideer? Takk.

Publisert på 24/06/2016 klokken 08:46
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

Jeg antar at du bruker AuthBot (ved å se på koden).

Hva du trenger å legge til er følgende:

 await base.MessageReceived(context, item);

Det vil bare passere meldingen til MessageReceived gjennomføring LUISDialog er; som vil utstede en forespørsel til LUIS å forstå hvilke hensikter skal bli henrettet.

Svarte 24/06/2016 kl. 12:09
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more