intents.matches () blir automatisk utført uten noen inndata

stemmer
0

Jeg bruker en IntentDialogmed LuisRecognizernaturlig språk innspill.

Etter min /firstRundialog, jeg erstatte dialogen med session.replaceDialog('/')å lytte til innspill, som dette:

bot.dialog('/firstRun', [
 function (session) {
  session.send('Hi, its nice to meet you, i\'m a Bot.')
  builder.Prompts.text(session, 'So anyway, whats your name?');
 }, function(session, results) {
   session.userData.name = results.response
   session.send('Another message')
   session.replaceDialog('/');
  }
]);

Heres at dialogen: bot.dialog('/', intents);

Nå hva som skjer er, når session.replaceDialog('/')kalles og mine /firstRunferdig, en av mine hensikter får sparken av, uten innspill.

For eksempel, heres en av mine hensikter:

intents.matches('MyIntent', [
 function (session, args, next) {
  console.log('My Intent has been called')
 },
])

Så spørsmålet er: Uten noen innspill, hvordan / hvorfor er en Intent blir matchet?

Publisert på 20/07/2016 klokken 04:43
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more