er mulig å gjøre microsoft LUIS auto trent med API?

stemmer
2

siste gang jeg prøver å lære om LUIS fra microsoft, og jeg fant noen interessante om tog LUIS.

Er Mulig å trent Microsoft LUIS bruke API uten innlogging til LUIS Dashboard?

Publisert på 07/09/2016 klokken 15:33
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
3

Ja, det er mulig gjennom LUIS programma APIer Det er 2 APIer:

  • Tog: asynkront avfyring toget forespørsel om din App [POST]https://api.projectoxford.ai/luis/v1.0/prog/apps/{appId}/train
  • Trening Status: å sjekke treningsstatus [Get]https://api.projectoxford.ai/luis/v1.0/prog/apps/{appId}/train

Du må gi Ocp-Apim-Subscription-Keyheader, som er den Abonnement nøkkel som gir tilgang til API.

Svarte 08/09/2016 kl. 08:02
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more