Koble Bot Work med LUIS. Hvilke AppID og AppKey bør jeg bruke?

stemmer
1

Jeg prøver å bruke en LUIS bot kontakt med en bot som er registrert på asurblå. Men jeg er forvirret om hvilke nøkler og Ids bør jeg bruke. Jeg har den følge 'informasjon':

På Azure: Bot håndtak, Microsoft App-ID og Microsoft App passord.

På LUIS: App-ID, App Name, programma API-nøkkel

Når koding, i LUIS Class, jeg har:

[LuisModel(ID,    Key)]
[Serializable]
public class EstadosLuis : LuisDialog<object>
{...

Spørsmål 1 - Hva Id og Key bør jeg bruke her?

På web.config jeg har:

<add key=BotId value=BotName />
<add key=MicrosoftAppId value=AppID />
<add key=MicrosoftAppPassword value=APPKey />

Spørsmål 2 - Hva Id og Key bør jeg bruke her?

Spørsmål 3 Når du bruker Microsoft Bot Work Channel Emulator, som Bot webadresse, App-ID og App passord skal jeg bruke (lokal testing)

Spørsmål 4 Når du bruker Microsoft Bot Work Channel Emulator, som Bot webadresse, App-ID og App passord skal jeg bruke (Online testing)

Takk skal du ha!

Publisert på 26/10/2016 klokken 17:02
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
2

Q1 : App-ID og App Key som du får fra din LUIS applikasjon som du opprettet i LUIS.ai siden. Se i denne for å forstå hvor på siden kan du få denne informasjonen.

Q2 : Microsoft App-ID og Microsoft App-passordet du fikk fra Bot Work Portal. Referere til dette hvis du ikke vet hvordan du skal få dem.

Q3

  • Bot Url: Den localhost: port url hvor boten kjører + / api / meldinger. Vanligvis dens http: // localhost: 3978 / api / meldinger eller http: // localhost: 3979 / api / meldinger . Det må være http.
  • Du trenger ikke å bruke AppID og App passord med mindre du bruker ngrok å feilsøke bot lokalt mot en av de støttede kanaler (som i så fall vil du bli oppdatert endepunktet url i Bot Work Portal å være ngrok en + / api / meldinger). Dette er Microsoft App-ID og Microsoft App passord fra Bot Work Portal

Q4

Husk at i dette scenariet må du erstatte Emulator URL med ngrok framover for port 9000 som jeg forklarte her .

Svarte 26/10/2016 kl. 18:44
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more