cx_Oracle: hvordan får jeg ORA-xxxxx feil nummer?

stemmer
1

I et forsøk / unntatt blokk, hvordan kan jeg trekke Oracle feilnummeret?

Publisert på 02/09/2008 klokken 18:40
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
10

try:
   cursor.execute("select 1 / 0 from dual")
except cx_Oracle.DatabaseError, e:
   error, = e
   print "Code:", error.code
   print "Message:", error.message

Dette resulterer i følgende resultat:

Code: 1476
Message: ORA-01476: divisor is equal to zero
Svarte 02/09/2008 kl. 18:41
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more