Jeg prøver å integrere v2 av LUIS api i min node.js bot, men det virker ikke

stemmer
2

Følgende kode virker fint med LUIS v1 men ikke arbeider med v2.

Noen som vet oppdateringen til / arbeid med v2?

    var bot = new builder.UniversalBot(connector);
     server.post('/api/messages', connector.listen()); 
     var recognizer = new builder.LuisRecognizer('https://api.projectoxford.ai/luis/v2.0/apps/956c-4784-a26d-b7fb3e00df7b?subscription-key=492514272a354088915b56321');
       var intents = new builder.IntentDialog({ recognizers: [recognizer] });
                      bot.dialog('/', intents);

        intents.matches('TSUGGEST', [
           function (session, args, next) {
            var task = builder.EntityRecognizer.findEntity(args.entities);
       var task1=builder.EntityRecognizer.findEntity(args.entities,'builtin.number');
    if (!task1) {
         builder.Prompts.text(session, Please tell article name);

           } 

     else {
   next({ response: task1.entity });
      }
   },
   function (session, results) {
     if (results.response) {
    // ... save task
      session.send(Ok... '%s' task., results.response);
      } else {
     session.send(Ok);
        }
        }]);
Publisert på 16/11/2016 klokken 08:07
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
2

Det synes de ekstra støtte til v2 på node.js for noen dager siden, per denne forplikte til hovedgren; men som ennå ikke er publisert som NPM-pakken.

Du må kanskje få biblioteket fra GitHub depot og prøve å bruke det i stedet for pakken publisert; eller du kan bruke prelease versjonen av byggherren ved å gjøre:

npm install --save botbuilder@next

Dette ble diskutert her .

Svarte 16/11/2016 kl. 08:17
kilden bruker

stemmer
2

etter kontakt med ms team, er det virkelig en feil. en rask løsning er å legge til "& verbose = true" på slutten av Luis v2 endepunkt

Svarte 17/11/2016 kl. 05:20
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more