Java Stream Collectors.toMap- Hvordan konvertere til en annen samtidig Kart

stemmer
1

Jeg jobber med java 8 bekker og dens collectors.collectfunksjonalitet. Jeg har konvertert en liste strømmen i en Map<String, String >slik:

Map<Integer, String> mb = persons.stream()
                  .collect(Collectors.toMap(
                      p -> p.age, 
                      p -> p.name, 
                      (name1, name2) -> name1+;+name2));

Er det noen måte jeg kan konvertere dette til en concurrentHashMap? Som i tidligere versjoner av java jeg kan gjøre det ved Collections.synchronizedMap. Noen måte å gjøre det gjennom bekker og lambda?

Publisert på 30/11/2016 klokken 11:22
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more