Programma LUIS forutsi API returnerer 400-feil

stemmer
1

Den forutsi API jobbet en uke siden da jeg testet, men det plutselig sluttet å jobbe i morges (02.12.2016) med følgende feil:

{
 error: {
  code: BadArgument,
  message: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. Parameter name: index
 }
}

API Reference for denne samtalen er her .

Og dette er eksempelkoden jeg bruker:

static void Main()
{
  MakeRequest();
}

static async void MakeRequest()
{
  var client = new HttpClient();
  var queryString = HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);
  client.DefaultRequestHeaders.Add(Ocp-Apim-Subscription-Key, *****);
  var uri = https://api.projectoxford.ai/luis/v1.0/prog/apps/******/predict? + queryString;
  HttpResponseMessage response;
  byte[] byteData = Encoding.UTF8.GetBytes(test.);
  using (var content = new ByteArrayContent(byteData))
  {
    response = await client.PostAsync(uri, content);
  }
}

Har noen her har det samme problemet?

Publisert på 02/12/2016 klokken 04:36
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
1

Jeg prøvde å bruke API og det fungerer for meg. Hvis jeg utstede forespørsel ved hjelp av "test". som i ditt eksempelkode, jeg får følgende feilmelding:

{
 "error": {
  "code": "BadArgument",
  "message": "Value cannot be null. Parameter name: Array of utterances cannot be null"
 }
}

Men når jeg endre det til en JSON matrise som:

byte[] byteData = Encoding.UTF8.GetBytes("[ 'test.' ]");

det fungerer helt fint og jeg får spådommer som forventet

Jeg vil anbefale deg å oppdatere denne linjen med kode og se hva som skjer.

Svarte 02/12/2016 kl. 10:03
kilden bruker

stemmer
0

Jeg er ikke sikker på hva problemet er, men jeg bare slettet programmet og re-skaper og problemet borte.

Håper det hjelper noen som går forbi.

Svarte 05/12/2016 kl. 01:31
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more