Intra korrelasjon i Python-modul?

stemmer
5

Jeg ønsker å beregne intra korrelasjon (ICC) i Python. Jeg har ikke vært i stand til å finne en eksisterende modul som har denne funksjonen. Er det et annet navn, eller skal jeg gjøre det selv? Jeg er klar over dette spørsmålet ble stilt et år siden på Cross validert av en annen bruker, men det var ingen svar. Jeg ønsker å sammenligne kontinuerlige score mellom to raters.

Publisert på 05/12/2016 klokken 00:52
kilden bruker
På andre språk...                            


3 svar

stemmer
3

Det er flere implementeringer av ICC i R . Disse kan brukes fra Python via rpy2 pakken. Eksempel:

from rpy2.robjects import DataFrame, FloatVector, IntVector
from rpy2.robjects.packages import importr
from math import isclose

groups = [1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4,
     4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8]
values = [1, 2, 0, 1, 1, 3, 3, 2, 3, 8, 1, 4, 6, 4, 3,
     3, 6, 5, 5, 6, 7, 5, 6, 2, 8, 7, 7, 9, 9, 9, 9, 8]

r_icc = importr("ICC")
df = DataFrame({"groups": IntVector(groups),
        "values": FloatVector(values)})
icc_res = r_icc.ICCbare("groups", "values", data=df)
icc_val = icc_res[0] # icc_val now holds the icc value

# check whether icc value equals reference value
print(isclose(icc_val, 0.728, abs_tol=0.001))
Svarte 16/01/2018 kl. 09:07
kilden bruker

stemmer
3

Du kan finne en implementering på ICC eller Brain_Data.icc

Svarte 05/12/2016 kl. 11:01
kilden bruker

stemmer
0

Den R -pakken Psych har en gjennomføring av intra Korrelasjoner (ICC) som beregner mange typer av varianter, inkludert ICC (1,1), ICC (1, k), ICC (2,1), ICC (2, k), ICC (3,1) og ICC (3, k) pluss andre beregninger.

Denne siden har en god sammenligning mellom de ulike variantene,

Du kan bruke R ICC funksjon via rpy2 pakken.

Eksempel:

 1. Først installerer psychog lme4i R:
install.packages("psych")
install.packages("lme4")
 1. Beregne ICC koeffisienter i Python ved hjelp rpy2:
import rpy2
from rpy2.robjects import IntVector, pandas2ri
from rpy2.robjects.packages import importr

psych = importr("psych")

values = rpy2.robjects.r.matrix(
  IntVector(
    [9,  2,  5,  8,
    6,  1,  3,  2,
    8,  4,  6,  8,
    7,  1,  2,  6,
    10,  5,  6,  9,
    6,  2,  4,  7]),
  ncol=4, byrow=True
)

icc = psych.ICC(values)

# Convert to Pandas DataFrame
icc_df = pandas2ri.rpy2py(icc[0])

resultater:

              type  ICC    F      df1  df2  p     lower bound  upper bound 
 Single_raters_absolute  ICC1  0.165783  1.794916  5.0  18.0  0.164720  -0.132910   0.722589   
 Single_random_raters   ICC2  0.289790  11.026650  5.0  15.0  0.000135  0.018791   0.761107   
 Single_fixed_raters    ICC3  0.714829  11.026650  5.0  15.0  0.000135  0.342447   0.945855   
 Average_raters_absolute  ICC1k  0.442871  1.794916  5.0  18.0  0.164720  -0.884193   0.912427   
 Average_random_raters   ICC2k  0.620080  11.026650  5.0  15.0  0.000135  0.071153   0.927240   
 Average_fixed_raters   ICC3k  0.909311  11.026650  5.0  15.0  0.000135  0.675657   0.985891 
Svarte 10/10/2019 kl. 16:46
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more