Hvordan bruke LUIS Ingen Intent i C # uten tog ytring på LUIS

stemmer
1

Jeg har implementert Ingen Intent som følger ..

[LuisIntent(None)]
public async Task None(IDialogContext context, LuisResult result)
{
   await context.PostAsync(I'm sorry. I didn't understand you.);
   context.Wait(MessageReceived);      
}

Men ser ut som jeg trenger å trene noen ytring på luis side, som jeg ikke ønsker. Jeg ser noe avhengig av hva som ikke er funnet eller gjenkjenne ved Luis, bør brann Ingen Intent behandleren. Hvordan kan jeg oppnå dette?

Publisert på 30/12/2016 klokken 05:25
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
7

Legg også til følgende linje i din Nonemetode:

[LuisIntent("")]

Hvis Luis ikke kan gjenkjenne en intensjon, vil returnere en tom streng, og slik at BOT vil være i stand til å håndtere det.

Den Noneintensjonen er fortsatt nyttig skjønt; forestille seg et scenario der LUIS gjenkjenne en intensjon, men som anerkjennelse for en eller annen grunn er galt? I så fall vil du ønsker å stille som ytring som Noneog deretter omskolere.

Svarte 30/12/2016 kl. 08:21
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more