Hvordan har LuisRecognizer med en egen modell for hvert språk

stemmer
0

Jeg ønsker å lage en flerspråklig bot og jeg er med Luis for å behandle naturlig språk, men jeg vil gjerne vite hvordan kan jeg lage to modeller i samme bot, en for hvert språk.

Jeg vet at det er mulig fordi od den dokumentasjon :

hvis du bruker et system som LUIS å utføre naturlig språk prosessering kan du konfigurere LuisRecognizer med en egen modell for hvert språk boten støtter og SDK vil automatisk velge den modellen som passer til brukerne foretrakk locale.

Hvordan kan jeg oppnå dette? Jeg prøvde dette:

// Configure bots default locale and locale folder path.
bot.set('localizerSettings', {
  botLocalePath: ./locale, 
  defaultLocale: es 
});

// Create LUIS recognizer.
//LUIS English
var model = 'https://api.projectoxford.ai/luis/v2.0/apps/....';
var recognizer = new builder.LuisRecognizer(model);
//LUIS Spanish
var model_es = 'https://api.projectoxford.ai/luis/v2.0/apps/...';
var recognizer_es = new builder.LuisRecognizer(model_es);

var dialog = new builder.IntentDialog({ recognizers: [recognizer, recognizer_es] });

//=========================================================
// Bots Dialogs
//=========================================================

bot.dialog('/', dialog);

Takk skal du ha

Publisert på 30/12/2016 klokken 15:11
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
2

Her er et eksempel på en bot som bruker to språk og lar brukeren veksle mellom modellene:

var model_en = 'https://api.projectoxford.ai/luis/v2.0/apps/{YOUR ENGLISH MODEL}';
var model_es = 'https://api.projectoxford.ai/luis/v2.0/apps/{YOUR SPANISH MODEL}';
var recognizer = new builder.LuisRecognizer({'en': model_en, 'es' : model_es});

//=========================================================
// Bots Dialogs
//=========================================================
var intents = new builder.IntentDialog({ recognizers: [recognizer] });

intents.matches('hello', function (session) {
  session.send('Hello!');
});

intents.matches('goodbye', function (session) {
  session.send('Goodbye!');
});

intents.matches('spanish', function (session) {
  session.send('Switching to Spanish Model');
  session.preferredLocale('es');
});

intents.matches('english', function (session) {
   session.send('Switching to English Model');
  session.preferredLocale('en');
});

intents.matches('None', function (session) {
  if (session.preferredLocale() == 'en')
  {
    session.send('I do not understand');
  }
  else
  {
    session.send('No entiendo');
  }
});


bot.dialog('/', intents);
Svarte 30/12/2016 kl. 18:37
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more