Pass bot passord når du bruker LuisDialog

stemmer
0

Jeg må bestå MS bot passord dynamisk når du bruker LuisDialog.

Jeg klarte å gjøre det på riktig måte når du håndterer systemmeldinger (se annet avsnitt i koden min). Men når du bruker Luis Diaog, siden det ikke å bruke kontaktobjekt, jeg får et unntak.

Jeg har følgende kode:

    public async Task<HttpResponseMessage> Post([FromBody]Activity activity)
    {
      try
      {
        ConnectorClient connector = new ConnectorClient(new Uri(activity.ServiceUrl), m_botAppId, m_botAppPassword);

        if (activity.Type == ActivityTypes.Message)
        {
// *how to pass the bot app password here???*

          await Conversation.SendAsync(activity, () => new IntentHandler(m_cmConnectionString, m_luisModelId, m_luisModelKey, m_tfsUser, m_tfsPassword));

        }
        else
        {
          var reply = HandleSystemMessage(activity);
          if (reply != null)
          {
            await connector.Conversations.ReplyToActivityAsync(reply);
          }
        }
        return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK);
      }

Hvorfor trenger jeg å passere passord dynamisk? Fordi vi ikke ønsker å lagre hemmelighetene i klartekst fil og sjekke det. Vi kan heller ikke ønsker å lagre det som klartekst i Azure.AppSettings siden den som har tilgang til det samme abonnementet kan se hemmeligheten som klartekst der. Derfor trenger jeg å lagre den hemmelige kryptert og trenger for å dekryptere den dynamisk og deretter gi det til bot rammeverk.

Publisert på 09/02/2017 klokken 08:09
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

I løste det ved innstilling av de appSettings dynamisk på konstruktøren.

ConfigurationManager.AppSettings[c_botAppPasswordSettingName] = m_botAppPassword;

Dette fungerer. Hvis noen har en annen idé falt fritt til å gi meg beskjed.

Svarte 09/02/2017 kl. 10:51
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more