Node.js: Hvordan sende en direktemelding i slakk med MS Bot Work?

stemmer
1

Jeg prøver å lage en slakk bot bruke LUIS der når boten ser en hilsen i en kanal det er lagt til, sender den en direkte melding til brukeren som sendte hilsen.

Jeg har sett på Issue # 431 og skrev en bot. Her er min kode:

var builder = require('botbuilder');
var restify = require('restify');
// Setup Restify Server
var server = restify.createServer();
server.listen(process.env.port || process.env.PORT || 3978, function () {
  console.log(%s listening to %s, server.name, server.url);
});
server.get(/.*/, restify.serveStatic({
  'directory': '.',
  'default': 'index.html'
}));

// Create Chat Bot
var connector = new builder.ChatConnector({
  appId: process.env.MICROSOFT_APP_ID,
  appPassword: process.env.MICROSOFT_APP_PASSWORD
});
var bot = new builder.UniversalBot(connector, {
  persistConversationData: true // need persistent data for dictionary
});
server.post('/api/messages', connector.listen());

// Create LUIS recognizer that points at our model and add it as the root '/' dialog
var model = (omitted);
var recognizer = new builder.LuisRecognizer(model);
var dialog = new builder.IntentDialog({ recognizers: [recognizer] });
bot.dialog('/', dialog);

// Add intent handlers
dialog.matches('Greeting', [
  function(session, args, next) {
    var language = builder.EntityRecognizer.findEntity(args.entities, 'Language');
    next({ response: language });
  },
  function(session, results) {

    bot.beginDialog({
      text: 'Hello',
      to: {channelId: emulator, address:User1, id:(omitted), isBot:false},
      from: { channelId:emulator, address:Bot1, id:(omitted), isBot:true}
    }, '/');
  }
]);

Men i dag når boten får en hilsen, det gir følgende feilmelding:

ERROR: ChatConnector: startConversation - address is invalid.
Error: Invalid address.
  at ChatConnector.startConversation (C:\..\node_modules\botbuilder\lib\bots\ChatConnector.js:173:18)
  at C:\..\node_modules\botbuilder\lib\bots\UniversalBot.js:308:27
  at UniversalBot.tryCatch (C:\..\node_modules\botbuilder\lib\bots\UniversalBot.js:381:13)
  at UniversalBot.ensureConversation (C:\..\node_modules\botbuilder\lib\bots\UniversalBot.js:302:14)
  at C:\..\node_modules\botbuilder\lib\bots\UniversalBot.js:163:19
  at C:\..\node_modules\botbuilder\lib\bots\UniversalBot.js:337:53
  at UniversalBot.tryCatch (C:\..\node_modules\botbuilder\lib\bots\UniversalBot.js:381:13)
  at C:\..\node_modules\botbuilder\lib\bots\UniversalBot.js:337:23
  at UniversalBot.tryCatch (C:\..\node_modules\botbuilder\lib\bots\UniversalBot.js:381:13)
  at UniversalBot.lookupUser (C:\..\node_modules\botbuilder\lib\bots\UniversalBot.js:324:14)

(Jeg har utelatt en del av katalogen)

Jeg har sett på Issue # 687 , men likevel kunne jeg ikke finne ut av problemet. Hvordan kan jeg gjøre bot arbeid?

Jeg bruker Botbuilder v3.4.4 og Node v4.6.0.

Publisert på 10/02/2017 klokken 04:10
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

Veien å gå her tror jeg er:

 1. Lagre session.message.addresset sted som du er nødt til å bruke det senere på bot.beginDialogdu gjør.
 2. Før du begynner den nye dialogen, må du fjerne samtalen objektet som du vil opprette en ny samtale
 3. Bruke adressen for å starte dialogen.

Det ville være noe sånt

// consider making this an array insted
var address

// probably in the function that matches the greeting
address = session.message.address;

// in the step where you want to send the direct messsage
var newConversationAddress = Object.assign({}, address);
delete newConversationAddress.conversation;

// begin dialog with address without conversation
 bot.beginDialog(newConversationAddress,...

Ta en titt på CreateNewConversation prøven. Du vil se at noe ganske lik blir gjort.

Svarte 10/02/2017 kl. 08:44
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more