multippel dialog LUIS, bryter basert på språket teksten

stemmer
0

Jeg har to LUIS dialoger opprettet ved hjelp av C # bot rammeverk. Jeg får ikke til å bytte til en annen dialog LUIS når språkendringer

I den avsluttende hensikt bruker jeg postAsync metode for å legge inn melding

Etter at hvis jeg ikke bruker context.wait (this.messagetecieived), dialog brytere, men det kaster feil.

Hvis jeg bruker context.wait det vil går til uendelig løkke, og det ender aldri dialogen

Jeg prøvde å bruke context.done. men ingen bruk.

Vennligst hjelp meg

Publisert på 15/03/2017 klokken 11:38
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

Å flytte til ulike dialoger du må bruke context.forwardeller context.call. Vennligst referer prøven linken som viser hvordan du bytter mellom dialoger.

Svarte 16/03/2017 kl. 11:11
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more