VB.Net: LUIS Dialog context.Wait (MessageReceived) utgave

stemmer
0

Som en utfordring til meg selv, har jeg laget en Visual Basic app som bruker Microsoft Bot Work og LUIS API. Til min egen fornøyelsespark, har jeg stort sett fått det til å fungere .. nesten. Etter å ha fått over noen C # til VB hekk, det er en jeg ikke kan komme over, som er å stoppe min app fra å holde samtalen stabelen fungerer som den skal (det bails ut etter en interaksjon). Spesielt har jeg følgende kode fragment inne i min dialog kode:

Imports System
Imports System.Threading.Tasks
Imports Microsoft.Bot.Builder.Dialogs
Imports Microsoft.Bot.Builder.Luis
Imports Microsoft.Bot.Builder.Luis.Models

<LuisModel(“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)>
<Serializable>
Public Class MyLuisDialog
  Inherits LuisDialog(Of Object)

  <LuisIntent(None)>
  Public Async Function NoneIntent(context As IDialogContext, result As LuisResult) As Task
    Await context.PostAsync(“this is boring chat ..“)
    context.Wait(MessageReceived)
  End Function

men jeg kan ikke tolke context.wait (MessageReceived) fra C # til VB.

Kompilatoren ønsker å gjøre:

context.wait(MessageReceived(context,????????))

men jeg kan ikke finne ut hva jeg skal sette inn for ?????.

Irriterende, C # versjonen fungerer bare i form context.wait (MessageReceived).

Bistand til hva syntaks / kode skal brukes når du bruker VB takknemlig akseptert :)

Publisert på 30/03/2017 klokken 09:40
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

Prøv med context.Wait(AddressOf MessageReceived)

Svarte 30/03/2017 kl. 12:09
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more