Slik spiller lydfil i stille modus iPhone SDK?

stemmer
2

Slik spiller lydfil i stille modus iPhone SDK?

Jeg prøver å spille av lydfil i stille modus, men resultatet er null

Jeg har prøvd denne koden

SystemSoundID soundID;
AudioServicesCreateSystemSoundID((CFURLRef)[NSURL fileURLWithPath:fullpath],&soundID);
AudioServicesPlaySystemSound (soundID);

Når jeg importerer i topptekstfilen

#import <AudioToolbox/AudioToolbox.h>

skape Feil som

error: forventet identifikator før '\ x786f7073'

Asnwer så snart som mulig .....

Takk på forhånd

Regard

StupidiPhoneDeveloper

Publisert på 01/12/2010 klokken 06:12
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
3

må du definere en lyd sesjon kategori som ikke er brakt til taushet av den dempebryter.

Sjekk ut lyd økten siden på apple dev site: http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/Audio/Conceptual/AudioSessionProgrammingGuide/AudioSessionCategories/AudioSessionCategories.html%23//apple_ref/doc/uid/TP40007875 -CH4-SW1

Kanskje AVAudioSessionCategoryPlayAndRecord er det du trenger.

Svarte 01/12/2010 kl. 06:58
kilden bruker

stemmer
3

Takket Buddy for en så rask svar jeg har funnet løsningen

Ved følgende kode kan du sjekke din iPhone Profile (Regular / stille), og her er koden

CFStringRef state; 
UInt32 propertySize = sizeof(CFStringRef); 
AudioSessionInitialize(NULL, NULL, NULL, NULL);
AudioSessionGetProperty(kAudioSessionProperty_AudioRoute, &propertySize, &state);

if(CFStringGetLength(state) == 0) { 
  //SILENT
NSLog(@"Silent switch is on");

  //create vibrate
  AudioServicesPlaySystemSound(kSystemSoundID_Vibrate);
  //this 2 line below use to play audio even in silent/vibrator mode too   

  UInt32 audioCategory = kAudioSessionCategory_MediaPlayback;
  AudioSessionSetProperty( kAudioSessionProperty_AudioCategory, sizeof(UInt32), &audioCategory);
}
else {
  //NOT SILENT
  NSLog(@"Silent switch is off");
}

Og om denne feilen

error: expected identifier before '\x786f7073'

Bare skrive under linje i hver klasse header fil

#import <AudioToolbox/AudioToolbox.h>
Svarte 01/12/2010 kl. 07:04
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more