Hvordan kan jeg sende informasjon mellom Flash er ExternalInterface og Javascript?

stemmer
1

Hvordan jeg passerer trenger tre argumenter ved hjelp av eksterne grensesnitt i flash til en java script funksjon og komme tilbake utgang og vise den i flash?


import flash.external.ExternalInterface;
var para:Array = new Array();
send_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickListener);
function clickListener(eventObj:Object ):void {
  para.push(mean.text);
  para.push(std.text);
  para.push(points.text);
  trace(click > + para);
  var output =ExternalInterface.call(calc,int(para[0]),int(para[1]),int(para[2]) );
out.text = output;
}

Dette er koden jeg bruker å kalle en funksjon calc som tar tre argumenter i java script, er dette riktig måte å gjøre det, og hvordan kan jeg få argumenter tilbake fra javascript, og vise dem i flash

Publisert på 12/01/2009 klokken 15:31
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
3

AS3:

var percent:int = Math.round(100 * done/total);

// pass 3 arguments to javascript
var result:Object = call("progress", { percent:percent, phase:"building", third:"baggage" });

// display what comes back
label.text = "js returned: " + result.status;
if (result.status == "ack")
  continue;
//....

public function call(func:String, args:Object = null):Object
{
  // check to see if we're in a container
  if (ExternalInterface.available)
   return ExternalInterface.call(func, args);
  else
   return { status:"fail" };
}

javascript:

<script>
function progress(info)
{
  if (info.phase == "building")
     $("#status").html("Progress: " + info.percent + "% done building");
  //...
  return { status:"ack" };
}
</script>
Svarte 12/01/2009 kl. 16:24
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more