Releasing UIViewControllers og LLVM statisk analyse

stemmer
0

Når kompilering min app med LLVM, omtrent det eneste feil jeg får er:

Potential leak of an object allocated on line xxx

Dette er i henhold til kode skape og å skyve en ny UIViewController på en UINavigationController:

FooViewController *vc = [[FooViewController alloc] initWithNibName:@FooViewController bundle:nil];
vc.title = @FooFoo;
[self.navigationController pushViewController:vc animated:YES];

Så jeg antar det er noe som tyder jeg sette dette etter den siste linjen:

[vc release];

Men når jeg gjør det, fører det feil EXC_BAD_ACCESS. Jeg ser ikke hvorfor jeg skulle slippe det likevel, siden jeg vil at det skal forbli i minnet, ikke jeg? Hvordan skulle jeg komme rundt dette å gjøre LLVM kompilatoren lykkelig?

Publisert på 10/12/2010 klokken 15:39
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
2

Navigasjons controller vil beholde utsikten kontrolleren, så det er ikke nødvendig for deg å gjøre det. (dvs: Den [vc release];linjen skal være der.)

Som sådan, jeg gjetter problemet med EXC_BAD_ACCESS ligger andre steder, men det er vanskelig å si uten noen ekstra omkringliggende informasjon.

Svarte 10/12/2010 kl. 15:46
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more