script kritisk feil script1006: forventet ')' for href inne msgBody i asp.net

stemmer
0

Jeg får feilmelding når jeg prøver følgende kode -

Dim email As String = outPutParameter2.Value.ToString()
    If email <> String.Empty Then
      Dim url As String = mailto: + email
      Dim subject As String
      Dim msgBody As String
      Dim ProjLink As String = Click on the <a href='http://abc.gov/Facts/ProjectDetails.aspx?project_pk= + strProjectid + '>Link</a>
      subject = ?subject=Returned Facts Review For Project Number + strProjNo
      msgBody = &body=The Facts review has been returned. To check click + ProjLink
      url = url + subject + msgBody
      ClientScript.RegisterStartupScript(Me.GetType(), OpenWin, <script>openNewWin(' & url & ');</script>)
    End If

Så jeg prøvde å bruke escape karakter som -

Dim ProjLink As String = <a href=\'http://abc.gov/Facts/ProjectDetails.aspx?project_pk= + strProjectid + \'>Link</a>

Så hele koblingen viser i e-posten, men jeg vil at det skal vises som ordet Link bare med selve banen skjult.

Kan noen vennligst hjelpe?

Takk

Publisert på 19/06/2017 klokken 19:50
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
-1

erstatte //med ///. //er faktisk en escape-sekvens for å sette /. Bruke /// vi rømmer escape-tegnet (midten skråstrek). Jeg prøvde koden med blindverdier og det fungerer fint i Windows 10 Mail. Gi meg beskjed igjen.

Dim ProjLink As String = "Click on the <a href='http:///abc.gov/Facts/ProjectDetails.aspx?project_pk=" + strProjectid + "'>Link</a>"
Svarte 20/06/2017 kl. 06:39
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more