En av noden kan ikke starte mariadb i Galera Cluster

stemmer
0

Jeg har 3 noder i mine klase, navn: ha-node1, ha-node2, ha-node3.

HA-node2 kan ikke starte mariadb.servicenå, før er normalt:

skriv

Jeg bruker nedenfor kommandoer for å vise loggene:

[root@ha-node2 ~]# systemctl status mariadb.service
● mariadb.service - MariaDB database server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: disabled)
 Drop-In: /etc/systemd/system/mariadb.service.d
      └─migrated-from-my.cnf-settings.conf
  Active: failed (Result: timeout) since Mon 2017-07-31 12:00:33 CST; 13min ago
 Process: 59147 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||  VAR=`/usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]  && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code=killed, signal=TERM)
 Process: 59138 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)

Jul 31 11:59:02 ha-node2 systemd[1]: Starting MariaDB database server...
Jul 31 12:00:33 ha-node2 systemd[1]: mariadb.service start-pre operation timed out. Terminating.
Jul 31 12:00:33 ha-node2 systemd[1]: Failed to start MariaDB database server.
Jul 31 12:00:33 ha-node2 systemd[1]: Unit mariadb.service entered failed state.
Jul 31 12:00:33 ha-node2 systemd[1]: mariadb.service failed.

Og bruk journal -xe:

[root@ha-node2 ~]# journalctl -xe
Jul 31 12:14:49 ha-node2 attrd[2281]:  notice: Removing all ha-node3 attributes for attrd_peer_change_cb
Jul 31 12:14:49 ha-node2 attrd[2281]:  notice: Lost attribute writer ha-node3
Jul 31 12:14:49 ha-node2 attrd[2281]:  notice: Removing ha-node3/3 from the membership list
Jul 31 12:14:49 ha-node2 attrd[2281]:  notice: Purged 1 peers with id=3 and/or uname=ha-node3 from the membership cache
Jul 31 12:14:49 ha-node2 xinetd[1175]: START: mysqlchk pid=66355 from=::ffff:192.168.8.102
Jul 31 12:14:49 ha-node2 xinetd[1175]: EXIT: mysqlchk status=1 pid=66340 duration=0(sec)
Jul 31 12:14:49 ha-node2 xinetd[1175]: EXIT: mysqlchk status=1 pid=66341 duration=0(sec)
Jul 31 12:14:49 ha-node2 xinetd[1175]: EXIT: mysqlchk signal=13 pid=66355 duration=0(sec)
Jul 31 12:14:49 ha-node2 corosync[1444]: [TOTEM ] A new membership (192.168.8.102:11184) was formed. Members
Jul 31 12:14:49 ha-node2 corosync[1444]: [QUORUM] Members[1]: 2
Jul 31 12:14:49 ha-node2 corosync[1444]: [MAIN ] Completed service synchronization, ready to provide service.
Jul 31 12:14:49 ha-node2 crmd[2285]:  notice: State transition S_ELECTION -> S_INTEGRATION [ input=I_ELECTION_DC cause=C_TIMER_POPPED origin=election_timeout_popped ]
Jul 31 12:14:49 ha-node2 crmd[2285]: warning: FSA: Input I_ELECTION_DC from do_election_check() received in state S_INTEGRATION
Jul 31 12:14:49 ha-node2 crmd[2285]:  notice: Notifications disabled
Jul 31 12:14:49 ha-node2 corosync[1444]: [TOTEM ] A new membership (192.168.8.101:11188) was formed. Members joined: 1 3
Jul 31 12:14:49 ha-node2 pacemakerd[1675]:  error: Node ha-node1[1] appears to be online even though we think it is dead
Jul 31 12:14:49 ha-node2 pacemakerd[1675]:  notice: pcmk_cpg_membership: Node ha-node1[1] - state is now member (was lost)
Jul 31 12:14:49 ha-node2 pacemakerd[1675]:  error: Node ha-node3[3] appears to be online even though we think it is dead
Jul 31 12:14:49 ha-node2 pacemakerd[1675]:  notice: pcmk_cpg_membership: Node ha-node3[3] - state is now member (was lost)
Jul 31 12:14:49 ha-node2 attrd[2281]:  notice: crm_update_peer_proc: Node ha-node1[1] - state is now member (was (null))
Jul 31 12:14:49 ha-node2 cib[2277]:  notice: crm_update_peer_proc: Node ha-node1[1] - state is now member (was (null))
Jul 31 12:14:49 ha-node2 corosync[1444]: [QUORUM] This node is within the primary component and will provide service.
Jul 31 12:14:49 ha-node2 corosync[1444]: [QUORUM] Members[3]: 1 2 3
Jul 31 12:14:49 ha-node2 corosync[1444]: [MAIN ] Completed service synchronization, ready to provide service.
Jul 31 12:14:49 ha-node2 pacemakerd[1675]:  notice: Membership 11188: quorum acquired (3)
Jul 31 12:14:49 ha-node2 stonith-ng[2279]:  notice: crm_update_peer_proc: Node ha-node1[1] - state is now member (was (null))
Jul 31 12:14:49 ha-node2 cib[2277]:  notice: crm_update_peer_proc: Node ha-node3[3] - state is now member (was (null))
Jul 31 12:14:49 ha-node2 attrd[2281]:  notice: crm_update_peer_proc: Node ha-node3[3] - state is now member (was (null))
Jul 31 12:14:49 ha-node2 stonith-ng[2279]:  notice: crm_update_peer_proc: Node ha-node3[3] - state is now member (was (null))
Jul 31 12:14:49 ha-node2 crmd[2285]:  notice: Membership 11188: quorum acquired (3)
Jul 31 12:14:49 ha-node2 crmd[2285]:  notice: pcmk_quorum_notification: Node ha-node1[1] - state is now member (was lost)
Jul 31 12:14:49 ha-node2 crmd[2285]:  notice: pcmk_quorum_notification: Node ha-node3[3] - state is now member (was lost)
Jul 31 12:14:49 ha-node2 attrd[2281]:  notice: Recorded attribute writer: ha-node3
Jul 31 12:14:49 ha-node2 attrd[2281]:  notice: Processing sync-response from ha-node3

EDIT-en

Jeg bruker clustercheckfor å kontrollere status for klyngen i HA-node2, fant jeg at forbindelsen er tett, og det galera klynge node er ikke synkronisert:

[root@ha-node2 ~]# clustercheck 
HTTP/1.1 503 Service Unavailable
Content-Type: text/plain
Connection: close
Content-Length: 36

Galera cluster node is not synced.

Og i HA-node1 og ha-node3 er tilkoblingen er tett, og Galera klyngenode er synkronisert:

[root@ha-node1 ~]# clustercheck 
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/plain
Connection: close
Content-Length: 32

Galera cluster node is synced.
Publisert på 31/07/2017 klokken 04:24
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

Jeg personlig ser problemet i meldingen xinetd[1175]: EXIT: mysqlchk signal=13. Fra xinetd man-sidene er det

For services with type =
    INTERNAL, SIGTERM signal will be sent. For services without type =
    INTERNAL, SIGKILL signall will be sent.

I ditt tilfelle er det SIGPIPE 13 Write on a pipe with no reader, Broken pipe (POSIX)

Den mest sannsynlige årsaken er: Jul 31 12:14:49 ha-node2 attrd[2281]: notice: Lost attribute writer ha-node3 Du må spore dette for å finne ut hva som skjer mellom ha-node2 og ha-node3 (jeg anbefaler tcpdumpfor det).

Jeg måtte se mer av mysqlchkeller skript som gjør HAproxy.

Hvis ingenting hjelper kan du også prøve alternativ HAClustering løsning https://github.com/olafz/percona-clustercheck

Svarte 31/07/2017 kl. 07:03
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more