Få en forhåndsvisning JPEG av en PDF-fil på Windows?

stemmer
40

Jeg har en cross-platform (Python) søknad som må generere en JPEG forhåndsvisning av den første siden i en PDF.

På Mac er jeg gyting slurker . Er det noe tilsvarende enkelt jeg kan gjøre på Windows?

Publisert på 02/08/2008 klokken 15:01
kilden bruker
På andre språk...                            


3 svar

stemmer
12

Du kan bruke ImageMagick er konvertitt verktøy for dette, se noen eksempler på http://studio.imagemagick.org/pipermail/magick-users/2002-May/002636.html :

Convert taxes.pdf taxes.jpg 

Vil konvertere et to siders PDF-fil i [2] jpeg filer: taxes.jpg.0, taxes.jpg.1

Jeg kan også konvertere disse JPEG-bilder til et miniatyrbilde som følger:

convert -size 120x120 taxes.jpg.0 -geometry 120x120 +profile '*' thumbnail.jpg

Jeg kan også konvertere PDF direkte til en jpeg miniatyr som følger:

convert -size 120x120 taxes.pdf -geometry 120x120 +profile '*' thumbnail.jpg

Dette vil resultere i en thumbnail.jpg.0 og thumbnail.jpg.1 for de to sidene.

Svarte 02/08/2008 kl. 16:49
kilden bruker

stemmer
3

Er PC sannsynlig å ha Acrobat installert? Jeg tror Acrobat installerer en shell extension så forhåndsvisninger av den første siden av et PDF-dokument vises i Windows Explorer miniatyrvisning. Du kan få miniatyr selv via IExtractImage COM API, som du trenger for å pakke. VBAccelerator har et eksempel i C # som du kan port til Python.

Svarte 10/08/2008 kl. 05:10
kilden bruker

stemmer
31

ImageMagick delegerer PDF-> bitmap konvertering til Ghostscript uansett, så her er en kommando du kan bruke (den er basert på den faktiske kommandoen oppført av ps:alphadelegat i ImageMagick, bare justert for å bruke JPEG som output):

gs -q -dQUIET -dPARANOIDSAFER -dBATCH -dNOPAUSE -dNOPROMPT \
-dMaxBitmap=500000000 -dLastPage=1 -dAlignToPixels=0 -dGridFitTT=0 \
-sDEVICE=jpeg -dTextAlphaBits=4 -dGraphicsAlphaBits=4 -r72x72 \
-sOutputFile=$OUTPUT -f$INPUT

der $OUTPUTog $INPUTer de utgangs- og inngangs filnavn. Juster 72x72til hva oppløsningen du trenger. (Selvfølgelig, strippe ut backslashes hvis du skriver ut hele kommandoen som en linje.)

Dette er bra for to grunner:

  1. Du trenger ikke å ha ImageMagick installert lenger. Ikke at jeg har noe imot ImageMagick (jeg elsker det å biter), men jeg tror på enkle løsninger.
  2. ImageMagick gjør en to-trinns konvertering. Først PDF-> PPM, så PPM-> JPEG. På denne måten er konvertering ett trinn.

Andre ting å vurdere: med filene jeg har testet, PNG komprimerer bedre enn JPEG. Hvis du ønsker å bruke PNG, endre -sDEVICE=jpegtil -sDEVICE=png16m.

Svarte 10/08/2008 kl. 06:08
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more