Navigasjonslinjen ved hjelp av bootstrap i html-koden vises ikke riktig

stemmer
-1

Her er min kode jeg ikke får forventet produksjon .jeg vil vise nivagation bar horisontalt

<!--  <nav class=navbar navbar-default><div class=container-fluid><div class=navbar-header></nav>-->
Publisert på 02/09/2018 klokken 05:28
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more