Feiltype: MOD.hasPermissions er ikke en funksjon

stemmer
1

Jeg fikk feilmeldingen: TypeError: MOD.hasPermissions is not a function!

Kan du være så snill å hjelpe meg?

const commando = require('discord.js-commando');

class KickCommand extends commando.Command {

 constructor(client) {
  super(client, {
   name: 'kick',
   group: 'mod',
   memberName: 'kick',
   description: 'Kicks a member'
  });
 }

 async run(message, args, args2) {

  const MOD = message.author;
  const user = message.mentions.members.first()
  const reason = args2;

  if (MOD.hasPermissions('KICK_MEMBERS', true)) {
   user.kick(reason);
  } else {
   message.reply('You don\'t have permission to kick members!');
  }
 }
}

module.exports = KickCommand;
Publisert på 18/09/2018 klokken 12:43
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
1

For å finne ut om personen har en tillatelse, du bruker message.member.hasPermision(Siden Klanen-medlem brukes for tillatelser i en server.) Det message.memberer det samme som message.author, men du bruke denne til å få rettighetene på personen som sendte meldingen.

const MOD = message.member;
const user = message.mentions.members.first()
const reason = args2;

if (MOD.hasPermissions('KICK_MEMBERS')) {

  user.kick(reason);
})
Svarte 18/09/2018 kl. 15:34
kilden bruker

stemmer
0

let reason = message.content.slice(`;kick ${user} `.length);

Sørg for å sette prefiks i stedet for ';'

Svarte 12/10/2019 kl. 12:50
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more