Hvordan øke hastigheten på en spørring ved hjelp funksjon og indeksere Informix

stemmer
0

Under Informix DBMS jeg trenger å fremskynde dette søket:

set isolation to dirty read;
SELECT NVL(hr_dati1, '---'), NVL(cm_t_stoc, -1) as type,
LPAD(cm_mod,3, 0)||LPAD(cm_col,3, 0) as coord,
NVL(cm_segmento, 0) as seg, NVL(cm_lres, 0) 
FROM informix.artind, informix.coordman
LEFT OUTER JOIN informix.hmdescr ON cm_t_stoc = hr_key_soc AND 
hr_key_pref = 'MGZ' AND hr_key_suff = 'STOCC'
WHERE cm_magaz = '5' AND ad_code = '2065498' AND 
((cm_code = '2065498') OR
((cm_code = ad_coor_r) AND ( SUBSTR(NVL(ad_coor_r, ' '), 1, 2) = 'MU' )
AND
( SUBSTR(NVL(cm_code, ' '), 1, 2) = 'MU' ) ))
ORDER BY type, seg, coord;

Den ovennevnte søket var raskere når jeg brukes som filter bare

(cm_code = '2065498')

i stedet for

((cm_code = '2065498') OR
((cm_code = ad_coor_r) AND ( SUBSTR(NVL(ad_coor_r, ' '), 1, 2) = 'MU')      
AND
( SUBSTR(NVL(cm_code, ' '), 1, 2) = 'MU' ) ))

men nå jeg trenger å legge til denne nye tilstand.

I jakten på en optimalisering, og jeg tror at treghet skyldes substr jeg har laget denne funksjonen:

create function informix.substr2_ad_coor_r(coor_r char(8))
  returning char(8) with (NOT VARIANT);
  return substr(coor_r, 1, 2);
end function;

og disse indeksene:

create index informix.artind_idx_sub_coor_r on informix.artind
 ( informix.substr2_ad_coor_r(ad_coor_r));

create index informix.coordman_idx_sub_codifa on informix.coordman
 ( informix.substr2_ad_coor_r(cm_codifa));

men jeg har ikke forbedret hastighet nok, også det rare er at spørringen virker raskere hvis jeg bruker, i filteret tilstand, substr f.eks. (SUBSTR(NVL(ad_coor_r, ' '), 1, 2) = 'MU') i stedet for substr2_ad_coor_r f.eks.substr2_ad_coor_r(ad_coor_r) = 'MU'

Publisert på 19/09/2018 klokken 12:32
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

Jeg satte fart i spørringen ved å splitte den i to ved hjelp av foreningen:

set isolation to dirty read;
SELECT NVL(hr_dati1, '---'), NVL(cm_t_stoc, -1) as type,
LPAD(cm_mod,3, 0)||LPAD(cm_col,3, 0) as coord,
NVL(cm_segmento, 0) as seg, NVL(cm_lres, 0)
FROM informix.artind, informix.coordman
LEFT OUTER JOIN informix.hmdescr ON cm_t_stoc = hr_key_soc AND
hr_key_pref = 'MGZ' AND hr_key_suff = 'STOCC'
WHERE cm_magaz = '5' AND ad_code = '2065498' AND
(cm_code = '2065498')
UNION
SELECT NVL(hr_dati1, '---'), NVL(cm_t_stoc, -1) as type,
LPAD(cm_mod,3, 0)||LPAD(cm_col,3, 0) as coord,
NVL(cm_segmento, 0) as seg, NVL(cm_lres, 0)
FROM informix.artind, informix.coordman
LEFT OUTER JOIN informix.hmdescr ON cm_t_stoc = hr_key_soc AND
hr_key_pref = 'MGZ' AND hr_key_suff = 'STOCC'
WHERE cm_magaz = '5' AND ad_code = '2065498' AND
((cm_code = ad_coor_r) AND ( SUBSTR(NVL(ad_coor_r, ' '), 1, 2) = 'MU' )
AND
( SUBSTR(NVL(cm_code, ' '), 1, 2) = 'MU' ) )
ORDER BY 1, 3, 2;
Svarte 01/10/2018 kl. 07:34
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more