Hvordan kan jeg validere e-post i symfony 2,0 (form)

stemmer
1

Kan noen kropp hjelpe med dette?
For symfony 2.0 er ingen normal documention ennå (fordi det er ikke stabilt)

Jeg mener i PHP bruke symfony

class SignupForm extends Form {
  public $email;


  public function configure() {
    $this->add(new TextField('email', array('required' => true)));
  }
}

I denne koden må jeg legge til noen alternativer, å validere en e-postfeltet

Publisert på 16/03/2011 klokken 08:12
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
2

aldri brukt det, men fant litt info @ http://symfony.com/doc/2.0/reference/constraints/Email.html

properties:
  email:
    - Email: ~

en normal sjekk med php5 ville være noe sånt som dette:

  if(filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)){
 echo "Valid email address.";
  }else {
  echo "Invalid email address.";
  }

php-4-5

  if(eregi("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$",$email)) {
  echo "Valid email address.";
  }else {
  echo "Invalid email address.";
  }
Svarte 16/03/2011 kl. 08:23
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more