Skjule datapunkter i Excel-linjediagrammer

stemmer
4

Det er åpenbart mulig å skjule individuelle datapunkter i et Excel-linjediagram.

  • Velg et datapunkt.
  • Høyreklikk -> Formater datapunkt ...
  • Velg Patterns
  • Tab Set Line til None

Hvordan kan du oppnå det samme i VBA? Intuisjon forteller meg at det bør være en eiendom på Point objektet Chart.SeriesCollection(<index>).Points(<index> som omhandler dette ...

Publisert på 10/09/2008 klokken 07:50
kilden bruker
På andre språk...                            


7 svar

stemmer
4

"Beskriv det til bamsen" fungerer nesten hver gang ...

Du må gå til Border barnet gjenstand for Point objektet og sette sitt linestyle å xlNone.

Svarte 10/09/2008 kl. 07:56
kilden bruker

stemmer
3

Som et generelt tips: Hvis du vet hvordan du gjør noe i excel, men vet ikke hvordan du gjør det i VBA kan du bare spille inn en makro og se på den innspilte VBA-kode (fungerer i hvert fall mesteparten av tiden)

Svarte 10/09/2008 kl. 08:03
kilden bruker

stemmer
3

Det er en ikke VBA løsning også som også kan styres fra VBA-kode i tillegg. I utmerker seg et datapunkt er representert av et # N / A vises ikke. Således kan man bruke en formel - den enkleste er en IFfunksjon - som returnerer en #N/Asom tekst i diagramdataene. Dette datapunkt vil da ikke vise noe som betyr at du ikke trenger å prøve og manipulere format for det.

Et eksempel er ganske enkelt å frembringe for diagrammet data i en tabell, og deretter kopiere det nedenfor med en formel som bare gjør denne

=If(B2=0,"#N/A",B2)

Dette fungerer når du ønsker å stoppe linjediagrammer fra å vise 0 verdier for eksempel.

Svarte 15/09/2008 kl. 20:33
kilden bruker

stemmer
1

Dette er trolig for sent å være til hjelp, men svaret ved SpyJournal, mens lett og elegant, er litt feil som det er nødvendig å utelate anførselstegn rundt # N / A

Svarte 02/12/2008 kl. 15:12
kilden bruker

stemmer
5

Egentlig hvis du skal bruke SpyJournal svar må det være =IF(b2=0,NA(),b2), ellers Excel bare gjenkjenner den som tekst, ikke som en 'offisiell'#N/A

Svarte 23/01/2009 kl. 00:30
kilden bruker

stemmer
1

Ja. Det trenger ikke å ha sitater for å være en sann ikke tilgjengelig celle innhold, men for meg N / A fortsatt plotte som 0 i mine diagrammer.

Den eneste måten jeg kan få det til ikke å plotte er å ha cellen tom.

Svarte 06/12/2012 kl. 08:15
kilden bruker

stemmer
0

Jeg prøvde "# N / A" med anførselstegn i Excel 207 og som et resultat datapunktet er vist som et null i grafen. Det fungerer uten anførselstegn.

Svarte 01/07/2015 kl. 01:09
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more