Symfony 2-autentisering med (læren) Entity

stemmer
7

Jeg tror jeg har prøvd all kode på alle innlegg om godkjenning med (doktrine) Entity i Symfony 2. Og jeg kan ikke gjøre det arbeidet. Når jeg bruker in_memory leverandøren alt fungerer fint. Jeg bruker PR8.

Min security.yml

security:
  encoders:
    Partners\FrontendBundle\Entity\User:    plaintext
    Symfony\Component\Security\Core\User\User: plaintext
  providers:
    main:
      entity: { class: FrontendBundle:User, property: username }
    #    in_memory:
    #      users:
    #        sergi:    { password: boo123, roles: [ 'ROLE_USER' ] }
  firewalls:
    main:
      pattern:     /.*
      form_login:   true
      anonymous:    true
      logout:     true
  access_control:
    - { path: /docs.*, role: ROLE_USER }
    - { path: /control.*, role: ROLE_USER }
    - { path: /.*, role: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
  role_hierarchy:
    ROLE_ADMIN:    ROLE_USER

Min brukerenhet

<?php
  namespace Partners\FrontendBundle\Entity;
  use Symfony\Component\Security\Core\User\UserInterface;
  use Partners\FrontendBundle\Repository\UserRepository;
  /**
   * @orm:Entity(repositoryClass=Partners\FrontendBundle\Repository
  \UserRepository)
   * @orm:Table(name=users)
   */
  class User implements UserInterface
  {
    /**
     * @orm:Id
     * @orm:Column(type=integer)
     * @orm:GeneratedValue(strategy=IDENTITY)
     */
    protected $id;
    /**
     * @orm:Column(type=string, length=32, unique=true)
     */
    protected $username;
    /**
     * @orm:Column(type=string, length=255, unique=true)
     */
    protected $email;
    /**
     * @orm:Column(type=string, length=128)
     */
    protected $password;
    /**
     * @orm:Column(type=string, length=128)
     */
    protected $organization;
    /**
     * @orm:Column(type=string, length=128)
     */
    protected $contact;
    /**
     * @orm:Column(type=string, length=16)
     */
    protected $phone;
    /**
     * @orm:Column(type=string, length=10)
     */
    protected $cid;
    /**
     * @orm:Column(type=smallint)
     */
    protected $status;
    public function getId()
    {
      return $this->id;
    }
    public function setId($id)
    {
      $this->id = $id;
    }
    public function getUsername()
    {
      return $this->username;
    }
    public function setUsername($username)
    {
      $this->username = $username;
    }
    public function getPassword()
    {
      return $this->password;
    }
    public function setPassword($password)
    {
      $this->password = $password;
    }
    public function setEmail($email)
    {
      $this->email = $email;
    }
    public function getEmail()
    {
      return $this->email;
    }
    public function setPhone($phone)
    {
      $this->phone = $phone;
    }
    public function getPhone()
    {
      return $this->phone;
    }
    public function setContact($contact)
    {
      $this->contact = $contact;
    }
    public function getContact()
    {
      return $this->contact;
    }
    public function setOrganization($org)
    {
      $this->organization = $org;
    }
    public function getOrganization()
    {
      return $this->organization;
    }
    public function setCid($cid)
    {
      $this->cid = $cid;
    }
    public function getCid()
    {
      return $this->cid;
    }
    public function setStatus($status)
    {
     $this->status = $status;
    }
    public function getStatus()
    {
     return $this->status;
    }
    /**
     * Implementing the UserInterface interface
     */
    public function __toString()
    {
      return $this->getUsername();
    }
    public function getRoles()
    {
      return array('ROLE_USER');
    }
    public function eraseCredentials()
    {
      return false;
    }
    public function getSalt()
    {
      return $this->getId();
    }
    /**
     * equals.
     *
     * @param UserInterface $account
     * @return bool
     */
    public function equals(UserInterface $account)
    {
      if ($account->getUsername() != $this->getUsername) {
        return false;
      }
      if ($account->getEmail() != $this->getEmail) {
        return false;
      }
      return true;
    }
  }

den UserRepository

<?php
  namespace Partners\FrontendBundle\Repository;
  use Doctrine\ORM\EntityRepository;
  use Symfony\Component\Security\Core\User\UserProviderInterface;
  use Symfony\Component\Security\Core\User\UserInterface;
  class UserRepository extends EntityRepository implements
  UserProviderInterface
  {
    const CREATED = 0;
    const ACTIVE  = 10;
    const INACTIVE = 20;
    /**
     * loadUserByUsername.
     *
     * @param string $username
     * @return Partners\FrontendBundle\Entity\User
     */
    public function loadUserByUsername($username)
    {
      return $this->findOneBy(array('username' => $username));
    }
    function loadUser(UserInterface $user)
    {
      return $user;
    }
    function loadUserByAccount(AccountInterface $account)
    {
      return $this->loadUserByUsername($account->getUsername());
    }
    public function supportsClass($class)
    {
      return true;
    }
  }

Når jeg fyller login danne feilen i $ error = $ dette-> get ( 'forespørsel') -> getSession () -> får (SecurityContext :: AUTHENTICATION_ERROR); er:

exception 'Symfony\Component\Security\Core\Exception
\BadCredentialsException' with message 'Bad credentials' in /var/www/
inspiring/trunk/Symfony/vendor/symfony/src/Symfony/Component/Security/
Core/Authentication/Provider/DaoAuthenticationProvider.php:66 Stack
trace: #0 /var/www/inspiring/trunk/Symfony/vendor/symfony/src/Symfony/
Component/HttpFoundation/SessionStorage/NativeSessionStorage.php(81):
session_start() #1 /var/www/inspiring/trunk/Symfony/app/cache/dev/
classes-53824.php(284): Symfony\Component\HttpFoundation\SessionStorage
\NativeSessionStorage->start() #2 /var/www/inspiring/trunk/Symfony/app/
cache/dev/appDevDebugProjectContainer.php(1151): Symfony\Component
\HttpFoundation\Session->start() #3 /var/www/inspiring/trunk/Symfony/
app/bootstrap.php.cache(109): appDevDebugProjectContainer-
>getSessionService() #4 /var/www/inspiring/trunk/Symfony/app/cache/dev/

classes-53824.php(1553): Symfony\Component\DependencyInjection
\Container->get('session') #5 /var/www/inspiring/trunk/Symfony/app/
cache/dev/classes-53824.php(1544): Symfony\Bundle\FrameworkBundle
\RequestListener->initializeSession(Object(Symfony\Component
\HttpFoundation\Request), true) #6 /var/www/inspiring/trunk/Symfony/
app/cache/dev/classes-53824.php(1214): Symfony\Bundle\FrameworkBundle
\RequestListener->onCoreRequest(Object(Symfony\Component\HttpKernel
\Event\GetResponseEvent)) #7 /var/www/inspiring/trunk/Symfony/vendor/
symfony/src/Symfony/Bundle/FrameworkBundle/Debug/
TraceableEventDispatcher.php(49): Symfony\Component\EventDispatcher
\EventDispatcher->triggerListener(Object(Symfony\Bundle\FrameworkBundle
\RequestListener), 'onCoreRequest', Object(Symfony\Component\HttpKernel
\Event\GetResponseEvent)) #8 /var/www/inspiring/trunk/Symfony/app/
cache/dev/classes-53824.php(1146): Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Debug
\TraceableEventDispatcher->triggerListener(Object(Symfony\Bundle
\FrameworkBundle\RequestListener), 'onCoreRequest', Object(Symfony
\Component\HttpKernel\Event\GetResponseEvent)) #9 /var/www/inspiring/
trunk/Symfony/app/cache/dev/classes-53824.php(1734): Symfony\Component
\EventDispatcher\EventDispatcher->dispatch('onCoreRequest',
Object(Symfony\Component\HttpKernel\Event\GetResponseEvent)) #10 /var/
www/inspiring/trunk/Symfony/app/bootstrap.php.cache(411): Symfony
\Bundle\FrameworkBundle\ContainerAwareEventDispatcher-
>dispatch('onCoreRequest', Object(Symfony\Component\HttpKernel\Event

\GetResponseEvent)) #11 /var/www/inspiring/trunk/Symfony/app/
bootstrap.php.cache(400): Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel-
>handleRaw(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1) #12 /

var/www/inspiring/trunk/Symfony/vendor/symfony/src/Symfony/Bundle/
FrameworkBundle/HttpKernel.php(35): Symfony\Component\HttpKernel
\HttpKernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request),
1, true) #13 /var/www/inspiring/trunk/Symfony/app/
bootstrap.php.cache(576): Symfony\Bundle\FrameworkBundle\HttpKernel-
>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)

#14 /var/www/inspiring/trunk/Symfony/web/app_dev.php(15): Symfony
\Component\HttpKernel\Kernel->handle(Object(Symfony\Component
\HttpFoundation\Request)) #15 {main}

Jeg vet ikke hvor problemet kan være.

Publisert på 23/03/2011 klokken 14:02
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
13

Endelig noen hjalp meg. Problemet er at jeg ikke bruker noe salt for å lage passord, og i getSalt funksjon av bruker klassen jeg var tilbake på ID.

Passordet blir generert som dette (i kontrolleren):

$factory = $this->container->get('security.encoder_factory');
$encoder = $factory->getEncoder($user);
$pwd = $encoder->encodePassword('your_random_password', $user->getSalt());
$user->setPassword($pwd);
Svarte 24/03/2011 kl. 07:13
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more