Symfony2 locale i rute

stemmer
6

Jeg fulgte Symfony2 doc http://symfony.com/doc/2.0/book/translation.html#the-locale-and-the-url og lagt locale til min ruter. Men jeg kan ikke finne veien til å bære locale gjennom rutene som jeg legger {{banen ( 'MyRoute')}} i kvist mal, men locale alltid blir fallback verdi i stedet å ta nåværende lokalitet.

Jeg prøvde {{banen ( 'MyRoute', { '_locale': _locale})}}, men jeg fikk feil Variabel _locale finnes ikke.

Noen ide?

Publisert på 27/04/2011 klokken 05:15
kilden bruker
På andre språk...                            


4 svar

stemmer
12

Fast med {{ path('address', {'_locale': app.request.attributes.get('_locale')}) }}takket være denne tråden http://www.mail-archive.com/symfony-users@googlegroups.com/msg34838.html .

Svarte 27/04/2011 kl. 09:15
kilden bruker

stemmer
3

To sider:

localhost.lo / xx / om

localhost.lo / xx / Directory / {name}

hvor xx - flere steder som er beskrevet i routing.yml

- routing.yml

home:
 resource: "@JetInformBundle/Resources/config/routing.yml"
 prefix: /{_locale}
 requirements:
  _locale: ^en|de|ru|uk|pl$

- JetInformBundle routing.yml

hello:
 pattern: /hello/{name}
 defaults: { _controller: JetInformBundle:Default:index, name: 'alexander' }

about:
 pattern: /about
 defaults: { _controller: JetInformBundle:Default:about }

- DefaultController.php

<?php

namespace Jet\InformBundle\Controller;

use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Route;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Template;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;

class DefaultController extends Controller
{
  public function indexAction($name, Request $request)
  {
    return $this->render('JetInformBundle:Default:index.html.twig',
               array('name' => $name, 'matches' =>   $this->matchAction($request)));
  }

  public function aboutAction(Request $request)
  {
    return $this->render('JetInformBundle:Default:about.html.twig',
               array('matches' => $this->matchAction($request)));
  }

  protected function matchAction(Request $request)
  {
    return $this->get('router')->match($request->getRequestUri());
  }
}

- index.html.twig

{% extends '::base.html.twig' %}

{% block body %}
<h1>{{ 'hello.name'|trans }} {{ name }}!</h1>
<h3>{{ 'your.locale'|trans }} [{{ app.request.get('_locale') }}]</h3>

{% include 'JetInformBundle:Default:locales.html.twig'
      with {
        'uripath': 'hello',
        'params': {
          'name': app.request.get('name')
        }
      }
%}

{% include 'JetInformBundle:Default:matches.html.twig'
      with { 'matches': matches } %}

<div>
  <p>{{ 'return.to'|trans }} <a href="{{ path('about', { '_locale': app.request.get('_locale') }) }}">About</a></p>
</div>
{% endblock %}

- about.html.twig

{% extends '::base.html.twig' %}

{% block body %}
<h1>{% trans %}about.page{% endtrans %}</h1>
<h3>{% trans %}your.locale{% endtrans %} [{{ app.request.get('_locale') }}]</h3>

{% include 'JetInformBundle:Default:locales.html.twig'
      with { 'uripath': 'about', 'params': {}} %}

{% include 'JetInformBundle:Default:matches.html.twig'
      with { 'matches': matches } %}

<div>
  <p>{% trans%}return.to{% endtrans%} <a href="{{ path('hello', { 'name': app.request.get('name'), '_locale': app.request.get('_locale') }) }}">Hello</a></p>
</div>
{% endblock %}

- locales.html.twig

{% if not params %}
  {% set params = {} %}
{% endif %}

<div class="langs">
  <ul>
    <li>
      {% if app.request.get('_locale') == 'ru' %}
        Русский
      {% else %}
        <a href="{{ path(uripath, params|merge({ '_locale': 'ru' })) }}">Русский</a>
      {% endif %}
    </li>
    <li>
      {% if app.request.get('_locale') == 'en' %}
        English
      {% else %}
        <a href="{{ path(uripath, params|merge({ '_locale': 'en' })) }}">English</a>
      {% endif %}
    </li>
    <li>
      {% if app.request.get('_locale') == 'uk' %}
        Украiнська
      {% else %}
        <a href="{{ path(uripath, params|merge({ '_locale': 'uk' })) }}">Украiнська</a>
      {% endif %}
    </li>
    <li>
      {% if app.request.get('_locale') == 'de' %}
        Deutsch
      {% else %}
        <a href="{{ path(uripath, params|merge({ '_locale': 'de' })) }}">Deutsch</a>
      {% endif %}
    </li>
    <li>
      {% if app.request.get('_locale') == 'pl' %}
        Polish
      {% else %}
        <a href="{{ path(uripath, params|merge({ '_locale': 'pl' })) }}">Polish</a>
      {% endif %}
    </li>
  </ul>
</div>

- matches.html.twig

<h5>Matches</h5>
<ol>
{% for key, value in matches %}
  <li>{{ key }} : {{ value }} </li>
{% endfor %}
</ol>
Svarte 17/08/2011 kl. 13:19
kilden bruker

stemmer
2

Stenografi notasjon:

{{ path('address', {'_locale': app.session.locale}) }}
Svarte 29/05/2012 kl. 12:23
kilden bruker

stemmer
6

I Symfony2.1 den locale er lagret i anmodningen, så må du bruke denne:

{{ path('address', {'_locale': app.request.locale}) }}
Svarte 06/02/2013 kl. 05:08
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more