Object.entries og .map returverdi typesafety

stemmer
0

Jeg prøver å skape en typesafe Object.entries og .map, er problemet jeg ønsker å returnere nøkler samt verdier, for nå kan jeg bare returnere verdier

export function mapValues<T extends object, V>(
  obj: T,
  valueMapper: (k: T[keyof T]) => V
) {
  return Object.fromEntries(
    Object.entries(obj).map(([k, v]) => [k, valueMapper(v)])
  ) as { [K in keyof T]: V };
}
Publisert på 09/10/2019 klokken 11:53
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more