MgO setter Objekt til objectidhex, som ikke synes å bli lest av Mongodb

stemmer
0

Jeg prøver å lage en spørring ved hjelp av Objekt, og normalt i mongodb du ville gjøre noe sånt som dette

db.collection.findOne({_id:objectid(5d9d90e5ed645489aae6df64)})

Som dette fungerer når jeg gjør en normal spørring, men i farten lang det gir den verdien av

ObjectIdHex(5d9d90e5ed645489aae6df64)

i stedet som ikke fører til en gyldig spørring.

Jeg har lest gjennom MgO dokumentasjon mange ganger prøver å bruke

bson.ObjectId(5d9d90e5ed645489aae6df64)

men det fortsatt gjør det en hex som jeg ikke forstår. Jeg har prøvd noen annen kombinasjon av ting uten at de var ganske mye bare skudd i mørket.

Gå Lang Handlers

package userhandlers

import (
  log
  net/http
  //fmt
  //go.mongodb.org/mongo-driver/bson/primitive
  //go.mongodb.org/mongo-driver/bson
  labix.org/v2/mgo/bson

  //Services
  databaseservice malikiah.io/services/databaseService
  passwordservice malikiah.io/services/passwordService

  //Structs
  userstructs malikiah.io/structs/userStructs
  databasestructs malikiah.io/structs/databaseStructs
)

func LoginHandler(response http.ResponseWriter, request *http.Request) {
  response.Header().Set(Content-Type, application/json)
  response.WriteHeader(http.StatusOK)

  databaseQuery := databasestructs.Find{
    ID: bson.ObjectId(request.FormValue(_id)),
    MongoCollection: users,
    Criteria: _id,
    CriteriaValue: ,
    FindAll: false,
  }
  log.Println(databaseQuery)
  databaseservice.Login(databaseQuery)
}

Gå Lang Structs

package databasestructs

import (
  //go.mongodb.org/mongo-driver/bson/primitive
  labix.org/v2/mgo/bson
)

type Find struct {
  ID           bson.ObjectId  `json:_id,omitempty bson:_id,omitempty`
  MongoCollection     string       `json:mongoCollection,omitempty bson:mongoCollection,omitempty`
  Criteria        string       `json:criteria,omitempty bson:criteria,omitempty`
  CriteriaValue      string       `json:criteriaValue,omitempty bson:criteriaValue,omitempty`
  FindAll         bool        `json:findAll,omitempty bson:findAll,omitempty`
}

Gå Lang Funksjoner

package databaseservice

import (
  context
  log

  //Structs
  userstructs malikiah.io/structs/userStructs
  databasestructs malikiah.io/structs/databaseStructs

  //go.mongodb.org/mongo-driver/bson
  go.mongodb.org/mongo-driver/mongo
  go.mongodb.org/mongo-driver/mongo/options
  gopkg.in/mgo.v2/bson

)

func Find(databaseQuery databasestructs.Find) (result string) {
  // Set client options
  clientOptions := options.Client().ApplyURI(mongodb://localhost:27017)

  // Connect to MongoDB
  client, err := mongo.Connect(context.TODO(), clientOptions)

  // Database name
  db := client.Database(malikiah)
  collection := db.Collection(databaseQuery.MongoCollection)

  if err != nil {
    log.Fatal(err)
  }

  if databaseQuery.Criteria == _id {
    log.Println(databaseQuery.ID)
    result := collection.FindOne(context.TODO(), bson.M{databaseQuery.Criteria: databaseQuery.ID}).Decode(&result)
    log.Println(result)
  } else if databaseQuery.Criteria == {

  } else if databaseQuery.FindAll == true {

  } else {

  }
  return
}
Publisert på 09/10/2019 klokken 11:53
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
2

Merk at labix.org/v2/mgoikke opprettholdes lenger, hvis du ønsker å bruke mgo, bruke github.com/globalsign/mgoi stedet. Eller den nye, offisielle mongo-go sjåfør .

bson.ObjectIder en type som har stringsom dens underliggende Type:

type ObjectId string

Så når du fyller objekt som dette:

databaseQuery := databasestructs.Find{
  ID: bson.ObjectId(request.FormValue("_id")),
  MongoCollection: "users",
  Criteria: "_id",
  CriteriaValue: "",
  FindAll: false,
}

bson.ObjectId(request.FormValue("_id"))er "noe mer", så en type konvertering . Du konvertere hex objekt ID strengen til bson.ObjectId, men dette er ikke hva du ønsker. Du ønsker å analysere hex objekt-ID. For at du bruke funksjonen :bson.ObjectIdHex()

databaseQuery := databasestructs.Find{
  ID: bson.ObjectIdHex(request.FormValue("_id")),
  MongoCollection: "users",
  Criteria: "_id",
  CriteriaValue: "",
  FindAll: false,
}

Vær oppmerksom på at bson.ObjectIdHex()vil få panikk hvis passert strengen er ugyldig hex objekt-ID. Bruk bson.IsObjectIdHex()for å sjekke det før du ringer bson.ObjectId(). For detaljer, se Forhindre runtime panikk i bson.ObjectIdHex .

Hvis du vil bruke den offisielle driveren i stedet for mgo, kan du bruke primitive.ObjectIDFromHex()funksjonen for å lage ObjectId, for eksempel:

id, err := primitive.ObjectIDFromHex(request.FormValue("_id"))
if err != nil {
  // Handle error
  return
}
// If no error, you may use it:
databaseQuery := databasestructs.Find{
  ID: id,
  // ...
}
Svarte 09/10/2019 kl. 12:08
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more