Hvor gjennomføringen versjonen streng lagret i android studio

stemmer
0

I app-nivå Gradle fil

 implementation org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk7:$kotlin_version

Hvor finner jeg kotlin_version verdi?

Når jeg prøver å legge til følgende avhengighet

implementation com.android.billingclient:billing:$billingVersion

Feil: Could not get unknown property 'billingVersion' for object of type

Publisert på 09/10/2019 klokken 11:54
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
1

Disse kan vanligvis finnes i ditt root build.gradlefilen som de er variabler som er definert for alle moduler av programmet ditt. du kan dobbelttrykke skift og type build.gradlefor å finne roten versjonen (det vil vise som build.gradle(.))

som en super grunnleggende eksempel, vil det se omtrent slik ut:

buildscript {
  ext.kotlin_version = '1.3.41'
  repositories {
    google()
    jcenter()

  }
  dependencies {
    classpath 'com.android.tools.build:gradle:3.5.0'
    classpath "org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:$kotlin_version"
    // NOTE: Do not place your application dependencies here; they belong
    // in the individual module build.gradle files
  }
}

allprojects {
  repositories {
    google()
    jcenter()

  }
}

task clean(type: Delete) {
  delete rootProject.buildDir
}

du kan også gjøre kule ting som dette med rot versjoner:

buildscript { 

ext.versions = [
    'appcompat'      : '1.1.0-rc01',
    'const_layout'    : '2.0.0-beta2',
    'arch_comp'      : '1.1.1',
    'kotlin'       : '1.3.50',
     ....
]

her, jeg definere en hel rekke variabler med sine versjoner, og så kan du bare referere disse med:

$versions.appcompat som du trenger dem (som et eksempel)

Håper dette hjelper

Svarte 09/10/2019 kl. 11:56
kilden bruker

stemmer
0

du kan finne det i prosjektnivå build.gradle

buildscript {
  ext.kotlin_version = '1.3.50'

du kan definere din versjon variabler i samme som

ext {

  minSdkVersion = 16
  targetSdkVersion = 21
  compileSdkVersion = 27
  buildToolsVersion = '27.0.3'
}
Svarte 09/10/2019 kl. 12:29
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more