Vinkel Material matte-velge: avbryte valget endringshendelse

stemmer
0

Jeg prøver å finne ut hvordan du avbryter matte-select (Vinkel Material 7.3.7) endringshendelse og gjenopprette til tidligere tilstand i hendelsesbehandling. Er det mulig?

Min velg kontroll:

        <mat-form-field>
          <mat-select #visualOptionsSelect formControlName=competenceVisualOption (selectionChange)=visualOptionSelectionChanged($event)
                required>
            <mat-option *ngFor=let visualOption of availableVisualOptions [value]=visualOption>
              {{visualOption.name}}
            </mat-option>
          </mat-select>
        </mat-form-field>

Når enkelte vilkår er oppfylt Jeg vil avbryte valget og la tidligere valgte elementet. Ved hjelp av reaktive former prøvde å lagre elementet som er valgt i separate variable og gjøre sammenligningen i valueChangestegning av competenceVisualOptionkontroll. Men dette ser ganske rotete. Jeg har også andre avhengigheter på dette valgte elementet, derfor trenger jeg å behandle dem manuelt også.

Jeg hadde virkelig setter pris på all hjelp. Takk på forhånd

Publisert på 09/10/2019 klokken 12:55
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more