Får uventet feil karakter når jeg ber om hjelp etter metoden til webtjenesten fra Flutter søknad

stemmer
0

Det jeg prøver å gjøre er å gjøre post forespørsel til URL, men jeg har en feilmelding som sier * Format Unntak:..? Uventet tegn Jeg er en nybegynner av Flutter søknad Trenger vi ikke CSRF token dersom avslappet endepunkt har ikke CSRF token sett, ikke koden fungerer?

Jeg prøvde det meste av måtene på Google, men ingen av dem fungerer.

class _SendingInfoState extends State<SendingInfo> {
 String id;
 String description;
 double longitude;
 double latitude;
 Geolocator _geolocator;
 Position _position;

 @override
 void initState() {
  super.initState();
  id = widget.id;
  description = widget.desc;

  _geolocator = Geolocator();
  updateLocation();
  LocationOptions locationOptions =
    LocationOptions(accuracy: LocationAccuracy.high, distanceFilter: 1);
  StreamSubscription positionStream = _geolocator
    .getPositionStream(locationOptions)
    .listen((Position position) {
   _position = position;
  });
 }

 void updateLocation() async {
  try {
   Position newPosition = await Geolocator()
     .getCurrentPosition(desiredAccuracy: LocationAccuracy.high)
     .timeout(new Duration(seconds: 5));
   longitude = _position.longitude;
   latitude = _position.latitude;
   setState(() {
    _position = newPosition;
   });
  } catch (e) {
   print('Error: ${e.toString()}');
  }
 }

 Future sendRequest(String id, String desc, double lat, double lon) async {
  print(id: +
    id +
     Desc: +
    desc +
     lat:  +
    lat.toString() +
     lon: +
    lon.toString());

  final sendData = await http.get(
   http://developer.kensnz.com/api/addlocdata?userid= +
     id +
     &latitude= +
     lat.toString() +
     &longitude= +
     lon.toString() +
     &description= +
     desc,
  );

  print(sendData.body);
 }

 Future<Map<String, dynamic>> sendRequestWithPost(
   String id, String desc, double lat, double lon) async {
  var client = http.Client();
  Map<String, dynamic> requestBody = {
   userid: id,
   latitude: lat,
   longitude: lon,
   description: desc
  };
  print(id: +
    id +
     Desc: +
    desc +
     lat:  +
    lat.toString() +
     lon: +
    lon.toString());
  String url = post request URL!!!;

  final response = await client.post(
   Uri.encodeFull(url),
   body: 
   {
    userid: $id,
   latitude: $lat,
   longitude: $lon,
   description: $desc

   }

    ,
  ).whenComplete(client.close);

  if (!mounted) {
   return {'success': false};
  }
  setState(() {
   var res = json.decode(response.body);
   print(res);
  });
  return json.decode(response.body);
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return new Scaffold(
   appBar: AppBar(
    backgroundColor: Colors.amber,
    title: Text(Location Sender),
    actions: <Widget>[
     Padding(
      child: Icon(Icons.search),
      padding: const EdgeInsets.only(right: 10.0),
     )
    ],
   ),
   body: new Center(
    child: Padding(
     padding: const EdgeInsets.all(20.0),
     child: new Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
      children: <Widget>[
       new Text(
        ID: ${widget.id},
        style: Theme.of(context).textTheme.title,
       ),
       new Text(
        DESCRIPTION: ${widget.desc},
        style: Theme.of(context).textTheme.title,
       ),
       new Text(
        LATITUDE: ${_position != null ? _position.latitude.toString() : '0'},
        style: Theme.of(context).textTheme.title,
       ),
       new Text(
        LONGITUDE: ${_position != null ? _position.longitude.toString() : '0'},
        style: Theme.of(context).textTheme.title,
       ),
       SizedBox(
        height: 150,
       ),
       new ListTile(
        title: new RaisedButton(
         padding: EdgeInsets.all(25),
         textTheme: ButtonTextTheme.primary,
         color: Colors.amber,
         child: new Text(POST LOCATION),
         onPressed: () {
          sendRequestWithPost(id, description, latitude, longitude);
         },
        ),
       ),
      ],
     ),
    ),
   ),
   // new Text(${widget.id}),
   // new Text(${widget.desc}),
  );
 }
}

Feil

[ERROR:flutter/lib/ui/ui_dart_state.cc(148)] Unhandled Exception: FormatException: Unexpected character (at character 1)
E/flutter (17219): <!DOCTYPE html>
E/flutter (17219): ^
E/flutter (17219):
E/flutter (17219): #0   _ChunkedJsonParser.fail (dart:convert-patch/convert_patch.dart:1392:5)
E/flutter (17219): #1   _ChunkedJsonParser.parseNumber (dart:convert-patch/convert_patch.dart:1259:9)
E/flutter (17219): #2   _ChunkedJsonParser.parse (dart:convert-patch/convert_patch.dart:924:22)
E/flutter (17219): #3   _parseJson (dart:convert-patch/convert_patch.dart:29:10)
E/flutter (17219): #4   JsonDecoder.convert (dart:convert/json.dart:493:36)
E/flutter (17219): #5   JsonCodec.decode (dart:convert/json.dart:151:41)
E/flutter (17219): #6   _SendingInfoState.sendRequestWithPost.<anonymous closure> (package:algorithm_send_location/pages/home_screen.dart:178:22)
E/flutter (17219): #7   State.setState (package:flutter/src/widgets/framework.dart:1141:30)
E/flutter (17219): #8   _SendingInfoState.sendRequestWithPost (package:algorithm_send_location/pages/home_screen.dart:177:5)
E/flutter (17219): <asynchronous suspension>
E/flutter (17219): #9   _SendingInfoState.build.<anonymous closure> (package:algorithm_send_location/pages/home_screen.dart:230:21)
E/flutter (17219): #10   _InkResponseState._handleTap (package:flutter/src/material/ink_well.dart:635:14)
E/flutter (17219): #11   _InkResponseState.build.<anonymous closure> (package:flutter/src/material/ink_well.dart:711:32)
E/flutter (17219): #12   GestureRecognizer.invokeCallback (package:flutter/src/gestures/recognizer.dart:182:24)
E/flutter (17219): #13   TapGestureRecognizer._checkUp (package:flutter/src/gestures/tap.dart:365:11)
E/flutter (17219): #14   TapGestureRecognizer.handlePrimaryPointer (package:flutter/src/gestures/tap.dart:275:7)
E/flutter (17219): #15   PrimaryPointerGestureRecognizer.handleEvent (package:flutter/src/gestures/recognizer.dart:455:9)
E/flutter (17219): #16   PointerRouter._dispatch (package:flutter/src/gestures/pointer_router.dart:75:13)
E/flutter (17219): #17   PointerRouter.route (package:flutter/src/gestures/pointer_router.dart:102:11)
E/flutter (17219): #18   _WidgetsFlutterBinding&BindingBase&GestureBinding.handleEvent (package:flutter/src/gestures/binding.dart:218:19)
E/flutter (17219): #19   _WidgetsFlutterBinding&BindingBase&GestureBinding.dispatchEvent (package:flutter/src/gestures/binding.dart:198:22)
E/flutter (17219): #20   _WidgetsFlutterBinding&BindingBase&GestureBinding._handlePointerEvent (package:flutter/src/gestures/binding.dart:156:7)
E/flutter (17219): #21   _WidgetsFlutterBinding&BindingBase&GestureBinding._flushPointerEventQueue (package:flutter/src/gestures/binding.dart:102:7)
E/flutter (17219): #22   _WidgetsFlutterBinding&BindingBase&GestureBinding._handlePointerDataPacket (package:flutter/src/gestures/binding.dart:86:7)
E/flutter (17219): #23   _rootRunUnary (dart:async/zone.dart:1136:13)
E/flutter (17219): #24   _CustomZone.runUnary (dart:async/zone.dart:1029:19)
E/flutter (17219): #25   _CustomZone.runUnaryGuarded (dart:async/zone.dart:931:7)
E/flutter (17219): #26   _invoke1 (dart:ui/hooks.dart:250:10)
E/flutter (17219): #27   _dispatchPointerDataPacket (dart:ui/hooks.dart:159:5)

Publisert på 09/10/2019 klokken 11:57
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

Svaret du får er HTML i stedet for JSON, det er derfor du har en FormatException

Svarte 09/10/2019 kl. 12:29
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more