Navigasjonslinje ikke shwing når presention en ViewController

stemmer
0

Jeg viser en UIViewController med følgende kode

self.performSegue(withIdentifier: myControllerSegue, sender: nil)

override func prepare(for segue: UIStoryboardSegue, sender: Any?) {
    if segue.identifier == myControllerSegue, let viewController = segue.destination as? myViewController {
      viewController.modalPresentationStyle = .fullScreen
    }
  }

i MyViewController skrev jeg følgende kode

 override func viewWillAppear(_ animated: Bool) {
     super.viewWillAppear(animated)
       navigationController?.setNavigationBarHidden(true, animated: animated)
       //navigationController?.setNavigationBarHidden(false, animated: animated)

   }

   override func viewWillDisappear(_ animated: Bool) {
     super.viewWillDisappear(animated)
       navigationController?.setNavigationBarHidden(false, animated: animated)
       //navigationController?.setNavigationBarHidden(true, animated: animated)
   }

Navigeringslinjen er fremdeles ikke vist. Har du en idé om problemet?

Publisert på 09/10/2019 klokken 11:57
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more