Hvordan lage POJO fil nestede JSON for å få respons med ettermontering

stemmer
-1
How can I create pojo file for nested json to get response with retrofit.
Follwing are my json.
{
  Category_Name: [
    Breads,
    Combo and Thali,
    Main Course,
    Rice and Biryani
  ],
  Alldishitems: [
    [
      {
        Subcategory: Brown bread,
        DishName: Stuffed Paratha,
        DishPrice: 100,
        Dishquantity: 10,
        Dishdescription: 
      },
      {
        Subcategory: white Bread,
        DishName: Plain Paratha,
        DishPrice: 136,
        Dishquantity: 10,
        Dishdescription: 
      }
    ],
    [
      {
        Subcategory: Combo,
        DishName: Rajma Masala Combo,
        DishPrice: 136,
        Dishquantity: 10,
        Dishdescription: 
      },
      {
        Subcategory: Combo,
        DishName: Lassi with Aloo Paratha,
        DishPrice: 100,
        Dishquantity: 10,
        Dishdescription: 
      },
      {
        Subcategory: Thali,
        DishName: Chinise thali,
        DishPrice: 100,
        Dishquantity: 10,
        Dishdescription: 
      }
    ],
]

Follwing code I have tried but getting null


public class ServerResponse {
  @SerializedName(Category_Name)
  String[] Category_Name;
  @SerializedName(Alldishitems)
  ArrayList<ArrayList<Getmenulist>>getmenudata = new ArrayList<ArrayList<Getmenulist>>();

  public ServerResponse(String[] category_Name,ArrayList<ArrayList<Getmenulist>> getmenudata)
  {
    this.Category_Name=category_Name;
    this.getmenudata=getmenudata;
  }

  public String[] getCategory_Name() {
    return Category_Name;
  }

  public ArrayList<ArrayList<Getmenulist>>getGetmenudata() {
    return getmenudata;
  }


}

public class Getmenulist {
  @SerializedName(Alldishitems)
  List<Getmenulist.Getmenudata> data;
  public Getmenulist(List<Getmenulist.Getmenudata> data)
  {
    this.data=data;
  }

  public List<Getmenulist.Getmenudata> getData() {
    return data;
  }
  public class Getmenudata {
    @SerializedName(Subcategory)
    String Subcategory;
    @SerializedName(DishName)
    String DishName;
    @SerializedName(DishPrice)
    String DishPrice;
    @SerializedName(Dishquantity)
    String dishQuantities;
    @SerializedName(Dishdescription)
    String Dishdescription;
    @SerializedName(image)
    String image;


    public Getmenudata(String Subcategory, String DishName, String DishPrice, String dishQuantities, String Dishdescription, String image) {
      this.Subcategory = Subcategory;
      this.DishName = DishName;
      this.DishPrice = DishPrice;
      this.dishQuantities = dishQuantities;
      this.Dishdescription = Dishdescription;
      this.image = image;

    }

    public String getDishdescription() {
      return Dishdescription;
    }

    public String getImage() {
      return image;
    }

    public String getDishName() {
      return DishName;
    }

    public String getDishPrice() {
      return DishPrice;
    }

    public String getDishQuantities() {
      return dishQuantities;
    }

    public String getSubcategory() {
      return Subcategory;
    }

  }
}

Koden ovenfor har jeg prøvd, men får null.I fikk størrelsen på matrisen, men det er ikke data i that.and hvis ikke tankene kan du hjelpe meg å få ut dette problemet. trenger jeg å endre json eller POJO fil. Jeg prøver å hente data for klissete listen. Mine data som Kategori deretter underkategori og etter at listen over disse dataene.

Publisert på 09/10/2019 klokken 11:58
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
0

feilen er i ServerResponse klasse, er getmenudata ikke en Arraylist <Arraylist <... >> fordi det allerede finnes en liste i Germenulist klasse prøve:

public class ServerResponse {
  @SerializedName("Category_Name")
  String[] Category_Name;
  @SerializedName("Alldishitems")
  List<Getmenulist> getmenudata = new ArrayList<Getmenulist>();

  public ServerResponse(String[] category_Name, ArrayList<Getmenulist> getmenudata) {
    this.Category_Name = category_Name;
    this.getmenudata = getmenudata;
  }

  public String[] getCategory_Name() {
    return Category_Name;
  }

  public List<Getmenulist> getGetmenudata() {
    return getmenudata;
  }


}

public class Getmenulist {

  @SerializedName("Alldishitems")
  List<Getmenudata> data;

  public Getmenulist(List<Getmenulist.Getmenudata> data) {
    this.data = data;
  }

  public class Getmenudata {
    @SerializedName("Subcategory")
    String Subcategory;
    @SerializedName("DishName")
    String DishName;
    @SerializedName("DishPrice")
    String DishPrice;
    @SerializedName("Dishquantity")
    String dishQuantities;
    @SerializedName("Dishdescription")
    String Dishdescription;
    @SerializedName("image")
    String image;


    public Getmenudata(String Subcategory, String DishName, String DishPrice, String dishQuantities, String Dishdescription, String image) {
      this.Subcategory = Subcategory;
      this.DishName = DishName;
      this.DishPrice = DishPrice;
      this.dishQuantities = dishQuantities;
      this.Dishdescription = Dishdescription;
      this.image = image;

    }

    public String getDishdescription() {
      return Dishdescription;
    }

    public String getImage() {
      return image;
    }

    public String getDishName() {
      return DishName;
    }

    public String getDishPrice() {
      return DishPrice;
    }

    public String getDishQuantities() {
      return dishQuantities;
    }

    public String getSubcategory() {
      return Subcategory;
    }
  }

}
Svarte 09/10/2019 kl. 12:10
kilden bruker

stemmer
0

1. din JSON-format er galt. her er den oppdaterte JSON:

{ 
  "Category_Name":[ 
   "Breads",
   "Combo and Thali",
   "Main Course",
   "Rice and Biryani"
  ],
  "Alldishitems":[ 
   [ 
     { 
      "Subcategory":"Brown bread",
      "DishName":"Stuffed Paratha",
      "DishPrice":"100",
      "Dishquantity":"10",
      "Dishdescription":""
     },
     { 
      "Subcategory":"white Bread",
      "DishName":"Plain Paratha",
      "DishPrice":"136",
      "Dishquantity":"10",
      "Dishdescription":""
     }
   ],
   [ 
     { 
      "Subcategory":"Combo",
      "DishName":"Rajma Masala Combo",
      "DishPrice":"136",
      "Dishquantity":"10",
      "Dishdescription":""
     },
     { 
      "Subcategory":"Combo",
      "DishName":"Lassi with Aloo Paratha",
      "DishPrice":"100",
      "Dishquantity":"10",
      "Dishdescription":""
     },
     { 
      "Subcategory":"Thali",
      "DishName":"Chinise thali",
      "DishPrice":"100",
      "Dishquantity":"10",
      "Dishdescription":""
     }
   ]
  ]
}

2. Det skal være to klasser for JSON-fil:

 1. YourName.java
public class PojoClass
{
  private String[] Category_Name;

  private Alldishitems[][] Alldishitems;

  public String[] getCategory_Name ()
  {
    return Category_Name;
  }

  public void setCategory_Name (String[] Category_Name)
  {
    this.Category_Name = Category_Name;
  }

  public Alldishitems[][] getAlldishitems ()
  {
    return Alldishitems;
  }

  public void setAlldishitems (Alldishitems[][] Alldishitems)
  {
    this.Alldishitems = Alldishitems;
  }

  @Override
  public String toString()
  {
    return "ClassPojo [Category_Name = "+Category_Name+", Alldishitems = "+Alldishitems+"]";
  }
}
 1. Allitems.java
public class Alldishitems
{
  private String Subcategory;

  private String DishPrice;

  private String Dishquantity;

  private String Dishdescription;

  private String DishName;

  public String getSubcategory ()
  {
    return Subcategory;
  }

  public void setSubcategory (String Subcategory)
  {
    this.Subcategory = Subcategory;
  }

  public String getDishPrice ()
  {
    return DishPrice;
  }

  public void setDishPrice (String DishPrice)
  {
    this.DishPrice = DishPrice;
  }

  public String getDishquantity ()
  {
    return Dishquantity;
  }

  public void setDishquantity (String Dishquantity)
  {
    this.Dishquantity = Dishquantity;
  }

  public String getDishdescription ()
  {
    return Dishdescription;
  }

  public void setDishdescription (String Dishdescription)
  {
    this.Dishdescription = Dishdescription;
  }

  public String getDishName ()
  {
    return DishName;
  }

  public void setDishName (String DishName)
  {
    this.DishName = DishName;
  }

  @Override
  public String toString()
  {
    return "ClassPojo [Subcategory = "+Subcategory+", DishPrice = "+DishPrice+", Dishquantity = "+Dishquantity+", Dishdescription = "+Dishdescription+", DishName = "+DishName+"]";
  }
}

Merk : Fjern unødvendige ting fra kode.

Håper dette vil hjelpe deg. jubel.

Svarte 09/10/2019 kl. 12:19
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more